Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 14

БИОХИМ е банката, която обслужва плащанията по облигационния заем на лизинговото дружество Ти Би Ай Кредит ЕАД. То е собственост на Ти Би Ай АД - мажоритарен акционер на Български застрахователен и пенсионен холдинг, контролиращ 74.27% от акциите на ЗПАД БУЛСТРАД. На 28 март лизинговото дружеството продаде двегодишни дългови книжа с обща номинална стойност 3 млн. евро, по които предлага годишна лихва от 6.5 процента. Лихвените плащания ще са извършват на касите на БИОХИМ на всеки шест месеца, а главницата ще се погаси еднократно при падежа на емисията на 27 март 2005 година.Фондът за гарантиране на влоговете е получил от всички банки дължимите премийни вноски за 2002 година. Само една кредитна институция се е издължила след крайния срок - 31 март. Така фондът вече разполага по сметките си със 187.8 млн. лева. От задължението за вноски са освободени само клоновете на три гръцки банки - Алфа банк, Пиреос Банк и Национална банка на Гърция. Депозитите в тях са защитени от гръцката система за гарантиране на влогове. Банксервиз ще представи на Асоциацията на търговските банки идейния си проект за системата КРОС (Кредитен регистър за оперативни справки), съобщи Александър Цинцарски, управляващ директор на дружеството. След одобрението му Банксервиз ще започне програмирането, а след това и тестването на системата.Финансовото министерство подписа споразумение със Световната банка, което ще позволи на българската държава да избере в каква валута - долари или евро, да плаща дълговете си към международната финансова институция, надхвърлящи 1 млрд. щ. долара.SG ЕКСПРЕСБАНК намали средната лихва по най-атрактивния си кредитен продукт за граждани Кредит експресо от 10.96 на 10.8% годишно. Освен това банката удължи срока за погасяването на този тип заеми от 36 на 60 месеца. Гинка Драганинска бе преизбрана за директор на Агенция Държавен вътрешен финансов контрол. Финансовият министър Милен Велчев одобри решението на специално назначената комисия, която се спря на Драганинска измежду шестима кандидати. От 1 януари 2003-а бе променен законът, регламентиращ дейността на АДВФК. Според него избирането на директора на агенцията трябва да става с конкурс за срок от четири години.РОСЕКСИМБАНК преговаря с ОББ за използване на банкоматите й, докато изгради собствена национална мрежа от устройства за теглене на пари. Двете кредитни институции са единствените в страната, които разполагат с автономна система за разплащане с дебитни и кредитни карти. Останалите банки засега са зависими от услугите на националния оператор Борика. Комисията за финансов надзор вече има свой сайт в глобалната мрежа, чийто адрес е www.fsc.bg. ОББ пусна от 2 април усъвършенствания вариант на продукта си за ИНТЕРНЕТ-банкиране U-Homeline. Чрез него може да се кандидатства за потребителски кредит и за кредитни карти, както и да се участва в търговията с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във