Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТЕКСИМБАНК ЩЕ РАЗПРЕДЕЛЯ 400 ХИЛ. ЛЕВА ДИВИДЕНТ

Общото събрание на акционерите на ТЕКСИМБАНК преизбра на 15 март надзорния съвет на кредитната институция с председател Мариета Найденова и членове Мадлена Димова и Росен Чобанов. Акционерите одобриха и отчета за дейността на банката през 2004 година.Взето бе решение за разпределение на печалбата от 174 хил. лв. за 2004 г., както и на неразпределената печалба за 2003 г. от 323 хил. лева. Във фонд Резервен ще бъдат заделени 97 хил. лв., а 400 хил. лв. ще бъдат раздадени като дивидент. Така всеки акционер ще получи доход от 4 стотинки върху всяка своя акция с номинал от 1 лев. Изплащането на дивидента започва от 4 април 2005 година. Председателят на УС на ТЕКСИМБАНК Мария Виделова заяви пред акционерите, че през 2004 г. банката е станала по-силна и по-конкурентоспособна. Активите й са нараснали с 21.41% и достигат 38 млн. лв., а размерът на кредитите през 2004 г. е увеличен с 3.4 млн. лв., или с 22.2 процента. Делът на редовните кредити е 98 процента. Собственият капитал на банката е 14.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във