Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Тексим Банк" променя адреса на управление

Промяна на адреса на управление на "Тексим Банк" АД ще обсъждат акционерите й, които ще се съберат извънредно на 24 октомври. Предложение за решение предвижда кредитната институция да остане в София, но се премества в район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, където се намира нейното централно управление.

Ако акционерите одобрят предложението на мениджърите, ще се внесат и съответните промени в устава на "Тексим Банк".

В момента адресът на управление на кредитната институция е в София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства на общото събрание на акционерите, съгласно действащия устав на "Тексим Банк", е неприложимо.

При липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе на 8 ноември.

"Тексим Банк" е една от първите действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери.

Редовното общо събрание през юни реши цялата печалба на кредитната институция за 2017 г. да бъде внесена във фонд "Резервен" и да не се разпределя дивидент. Със средства от този фонд и от неразпределени печалби от минали години ще се покрие натрупаната загуба от минали години.

"Тексим Банк" има двустепенна система на управление. В Надзорния съвет са Апостол Апостолов - председател, Милен Марков - заместник-председател, Веселин Моров, Ивелина Шабан и Петър Христов. Оперативното управление е в ръцете на Иглика Логофетова - председател, Ивайло Дончев - заместник-председател на УС и изпълнителен директор, Мария Видолова -изпълнителен директор, Темелко Стойчев - изпълнителен директор, и Димитър Жилев.

Последната сделка с акции на "Тексим Банк" е от 13 септември при цена от 2.80 лв. за един брой. От началото на годината котировките са добавили 10.37% към стойността си, но прези изминалите месеци те преминаха и през най-ниската си цена от 2.50 лв. за дял.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във