Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СВЕТОВНАТА БАНКА ПРЕПОРЪЧА: СЪКРАЩЕНИЯ, СЪКРАЩЕНИЯ И ПАК СЪКРАЩЕНИЯ

Нерационалното управление на държавните разходи може да постави на изпитание фискалната стабилност на България и да създаде проблеми за съществуването на Валутния борд. Това впечатление оставя резюмето на обемния труд под заглавие Въпроси на публичните разходи и насоки за реформа, над който в продължение на няколко месеца са се трудили около двайсетина специалисти на Световната банка. Резултатите от работата им бяха представени на специална пресконференция, проведена в Министерския съвет на 8 октомври.Експертите на банката изрично са подчертали, че България трябва да се справи с няколко основни проблема. На първо място това е бедността. Доходът на глава от населението в страната ни е 1560 щ. долара годишно - едва 31% от средния за ЕС. Безработицата е другият голям бич за България. За 2001 г. тя е 17.5% и е една от най-високите в региона. Експертите на банката посочват печалния факт, че 49.3% от безработните са хора, които не могат да си намерят работа повече от една година, което означава, че за тях проблемът от временен се превръща в постоянен. А високата безработица означава по-големи разходи на бюджета за социални помощи.Намаляването на броя на населението и застаряването му също се оценява като негативен фактор, с който правителството трябва да се пребори.Най-стряскаща е констатацията на банката, че България е сред държавите, в които слабото институционално управление е довело до ограничаване на инвестициите и до влошаване на стопанската среда. А за да се поддържа макроикономическа стабилност, България се нуждае от значителен приток на капитали отвън, твърдят експертите на Световната банка. Те смятат, че при декларираните от правителството намерения за намаляване на данъците и на социалноосигурителните вноски устойчивостта на държавните финанси може да се осигури само като се намаляват бюджетните разходи. Екипът на банката е прогнозирал, че те трябва да се свият най-малко с размера на 1% от брутния вътрешен продукт на държавата (в момента този процент се равнява на 308 млн. лв.). В доклада е отбелязано, че това на пръв поглед незначително намаление е много труднопостижимо, тъй като голяма част от разходите на бюджета (33%) са за социални помощи. А при сегашните параметри на бедността, безработицата и застаряването на населението тези разходи вместо да се свиват, по-скоро ще трябва да се увеличават.В сферата на образованието Световната банка препоръчва структурата на училищата да стане по-ефективна, като се увеличи броят на учениците, които се обучават от един учител. Това ще доведе до намаляване на броя на училищата и на учителите, а следователно и на разходите за тяхната издръжка. Тук обаче банката пропуска да отбележи, че тези съкращения ще увеличат безработицата, която и без това е застрашително голяма, и съответно - разходите за социални помощи.За здравеопазването се предлага горе-долу същата формула - намаляване на числото на болниците и на лекарите. В момента много легла в болниците не се ползват, а държавата плаща за тях. Затова целта е да се намалят разходите, които бюджетът прави за издръжка на болниците (около 4% от БВП), и да се повиши ефективността им.Единственото, но голямо притеснение за Световната банка в областта на социалното осигуряване е събирането на приходите, които са необходими на НОИ, за да покрива големите разходи за пенсии и обезщетения. В доклада са направени няколко препоръки, които са колкото простички, толкова и проблематични за изпълнение. За пореден път световните банкери отбелязват, че трябва да се увеличи събираемостта на социалноосигурителните вноски, което е лесно да се каже, но е дяволски трудно да се изпълни. Повече от пет години правителствата все я подобряват и неизменно в края на годината НОИ цъфва с допълнителен дефицит, който се покрива от бюджета. Експертите на международната финансова институция са обърнали внимание и на обезпокоителния факт, че с въвеждането на по-строги изисквания за пенсиониране поради навършени години се е увеличил броят на молбите за излизане в пенсия поради инвалидност и настояват този процес да се следи много внимателно.В доклада е поставен акцент и върху железниците, които поради своята нерентабилност всяка година поглъщат значителни бюджетни субсидии. За 2001 г. БДЖ пак е червено със 124 млн. лв. и по-голямата част от липсата е покрита от бюджета. За да се преустанови това безкрайно изливане на средства, банката предлага да се закрият неефективните дейности на БДЖ, да се променят тарифите за услугите и... отново да се съкрати излишният персонал. Чуждестранните експерти подчертават, че това е най-важната мярка.Даже беглият прочит на доклада на Световната банка показва, че нейните анализатори не препоръчват нищо ново. Експертите й просто за пореден път изпълняват познатия до болка рефрен - съкращения, съкращения, съкращения. Държавата вече 12 години съкращава, но нито е цъфнала, нито е вързала. Така че препоръчаното им лекарство отдавна вече е изветряло. Но очевидно Световната банка не може да предложи по-ефикасна рецепта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във