Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СВЕТОВНАТА БАНКА ПРЕДЛОЖИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ БЕДСТВИЯ

Екипът на Световната банка, който работи заедно с група застрахователи по създаването на пул за покриване на щетите от природни бедствия, е предложил задължителната имуществена застраховка срещу земетресения и наводнения на населението да бъде равна на 0.1% от пазарната стойност на имота. Първоначално застрахователите се бяха спрели на сума, която да е равна на 0.5 на сто от стойността му. Ако новият вариант се приеме, годишната застраховка например на апартамент, който струва 50 000 лв., ще е равна на 50 лева. При предишния вариант сумата трябваше да е 250 лева. Мотивът застраховката да е задължителна е в специален фонд да се съберат средства, с които при евентуални природни стихии да се обезщетява населението.Както БАНКЕРЪ писа още преди няколко месеца, екипът на международната финансова институция започна да консултира български застрахователи. Световната банка подпомага създаването на катастрофичния пул с ноу-хау. Тя участва в подобен проект и в Турция преди около две години. Тогава, непосредствено след големите земетресения в страната, бе създаден такъв пул за компенсиране на населението при природни бедствия. Горе-долу оттогава проектът за катастрофичен пул се обмисля и у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във