Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪВЕТСКОТО ИЗБАВЛЕНИЕ

Финансовият министър на Германия Ханс Айхел има дупка в бюджета си. Той планира да привлече 10 млрд. евро от приватизационни сделки през тази година, но намеренията му засега удрят на камък. А законите, регламентиращи управлението на бюджета, му забраняват да взема назаем повече, отколкото е инвестирал. Изход от този омагьосан кръг предлагат мъдреците от германската Дойче банк (Deutsche Bank) и от щатската Голдмън Сакс (Goldman Sachs) - да се монетаризира порция от официалния дълг в размер на близо 14 млрд. евро, който Русия дължи на Германия. Част от тази сума е стари заеми на бившия Съветски съюз, които той е взел предимно от правителството на Източна Германия. Целият размер на задължението е преоформено през 1999 г. и оттогава насам Русия плаща вноските си навреме. Идеята на банките е около 5 млрд. евро от дълга да бъдат заменени с ценни книжа, обвързани с него, които ще бъдат емитирани от специално създаденото за целта дружество Ариес (Aries). На инвеститорите ще бъде предложена малко по-висока доходност, отколкото лихвата по основните типове държавни задължения на Русия. Руските плащания към Германия ще минават през Ариес и ще бъдат използвани да обслужват облигациите. Ако Русия забави някоя погасителна вноска по-дълго от 60 дни, правителството на Германия ще има възможност да купи обратно емитираните книжа, като плати само 20% от номинала им. След финансовата криза през 1999 г. и дори в най-черните дни на 90-те години на ХХ век Москва е била доста надежден платец - тя е забавила само няколко вноски, при това най-много с месец. Така че доста инвеститори оценяват тези ценни книжа като доста доходни при сравнително нисък риск. Световните рейтингови агенции обаче не са на това мнение - и Стандард енд Пуърс, и Мудис ги класират (подобно на целия държавен дълг на Русия) под инвестиционната степен. Досега никога не е била правена секюритизация на двустранни правителствени дългове, преоформени от Парижкия клуб на държавите - едри кредиторки, а Германия ще си остане собственик на дълга, като единствено ще се разтовари от част от кредитния риск. Руснаците нямат нищо против техните задължения да бъдат третирани по този начин. Пазарите обаче не харесват идеята и се страхуват, че ще последва свръхпредлагане на руски ценни книжа. За Айхел пък това е елегантен начин да възстанови част от парите на данъкоплатците, използвани преди години да популяризират търговията с бившия Съветски съюз. Политическите му опоненти обаче задават въпроса какво ще жертва финансовият министър, за да вземе парите сега? Вместо да разчита на стабилни анюитетни вноски от Русия, Германия продава с отстъпка паричния поток. Точните условия на плащанията, договорени с Парижкия клуб, не са публично достояние, така че никой не може да направи достоверни сметки. Експертите от германското финансово министерство обаче със сигурност са разчели сумите. Що се касае до руското правителство, то вероятно е изчислило, че ако купи въпросните облигации, ще получи хубав доход - по-висок отколкото плаща под формата на лихви за същия дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във