Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ЗАЗИМИ ДЕЛО ЗА ИЗМАМА ЗА 7.55 МИЛИОНА ЛЕВА

Българският съд бързо съди само за кокошкарска кражба. Тази печална житейска мъдрост бе потвърдена на 15 юли, когато Софийският градски съд отложи първото наказателно дело срещу престъпна група. Причината също е травиална - поради нередовно призоваване на един от обвиняемите, Маринчо Златев. Той заедно с Огнян Митев, Пенчо Узунколев, Атанас Георгиев и Милена Миланова са обвинени от прокуратурата, че създавайки престъпна група (според дефиницията на чл. 321 от Наказателния кодекс) през 1999-а, са извършили документни измами (по чл. 212 и 311 от НК). Освен това Златев и Митев носят отговорност за нарушаване на закона и наредбите за сделки с валутни ценности, за което им се търси отговорност по чл.251 от Наказателния кодекс. Според обвинението Златев и Митев за осъществили престъпните деяния по този член с помощта на три банкови счетоводителки. Това са Красимира Симеонова, Вяра Младенова и Лидия Узунова. Те са обвинени за нарушаване на служебните си задължения по чл.282 от Наказателния кодекс. През 1999-а трите служителки са нарушили разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари при извършването на 52 валутни превода на общо стойност 7.55 млн. нови лева, наредени от подсъдимите Маринчо Златев и Огнян Митев.От внесения в съда обвинителен акт се разбира, че през април 1999 г. пловдивският адвокат Огнян Митев, който прокуратурата смята за организатор на престъпната група, създава с подправени документи фирма, която ползва като параван, за да преведе в чужбина чуждестранна валута, чиято равностойност е 7.55 млн. нови лева. За целта той взел личния паспорт на Деян Георгиев (свидетел по делото) с обяснението, че с него ще регистрира фирма. Снимката в паспорта била подменена и така подправения документ Митев предал на Маринчо Златев, като му разпоредил с него да регистрира в Софийския градски съд фирмата ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. Златев, който, според прокуратурата, бил шофьор и охрана на Митев изпълнил задачата и след месец регистрирал ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев в столичното управление Данъчно осигуряване и в данъчната служба на квартал Красно село. Под документите, които Маринчо Златев попълнил, се подписал като Деян Георгиев, твърди прокуратурата.За да извърши планираните финансови операции, за които била създадена фирмата фантом, пловдивският адвокат Огнян Митев се нуждаел от банкови сметкиЧерната работа обаче той отново възложил на Златев, на който явно била отредена ролята на предпазен бушон. На 12 май 1999 г. той отишъл в банката, чиито служителки сега са подсъдими, и попълнил комплект документи за откриване на разплащателни сметки в долари, марки и левове, като се подписал с името Деян Георгиев. Спесименът (това е образец от подписа на собственика на сметката), който оставил в банката, бил на същото име.Ден след откриването на сметките през тях започнали да текат пари - от България към чужбина. По нареждане на адвокат Митев, Златев отишъл в банката и като представил договор за доставка на стоки от италианската фирма Интердас СПА, внесъл по сметката на ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев в банката 100.7 хил. щ. долара, които наредил да бъдат преведени на италианския доставчик. Така схемата за превеждане на пари в чужбина заработила.В обвинителния акт се твърди, че за да улесни планираните операции адвокатът привлякъл в престъпната си група Милена Миланова, която работела като счетоводител във фирма Фиоре ООД. Митев й предоставил документи с фалшифицирания подпис на Деян Георгиев, които й били необходими за извършването на планираните преводи.За два месеца - от средата на май до средата на юни 1999 г., по сметката на ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев са внесени на ръка 3.4 млн. лв., които Миланова след това е превеждала в полза на различни западноевропейски фирми - производители и доставчици на битова техника. В списъка на получателите на пари, според прокуратурата, са световноизвестни фирми за телевизори, стреоуредби, перални, хладилници, готварски печки и други домакински уреди (чиито имена са известни на в. БАНКЕРЪ, но не са споменати с цел да се запази добрата им репутация). Обвинението твърди, че трансферите са правени по сметките им в не по-малко известни банки, като например Ситибанк, Чейс Манхатън Банк, Дойче Банк, Комерцбанк, Хипоферайнцбанк, Банк Брюсел Ламбер и Ю Би Ес. По-късно, пак по сметките на въпросните западноевропейски фирми, били направени още преводи - за 4.11 млн. лева. Повечето от тях обаче били направени не от Миланова, а лично от Маринчо Златев.Заради тези трансфери загазили и счетоводителките на банката, чийто клиент бил ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. Прокуратурата обвинява Красимира Симеонова, Вяра Младенова и Лидия Узунова, че са нарушили служебните си задължения, като не са изпълнили ангажиментите си по Закона за мерките срещу изпиране на пари - да идентифицират клиента (в случая ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев). Специално Узунова ще трябва да обясни защо е изпълнила искането на Милена Миланова да не отбелязва действителния вносител, който захранва с пари на каса сметките на ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев, а името на посочено от Миланова лице. Според прокуратурата с действията си трите счетоводителки са заблудили ръководството на банката, като не са му дали възможност да изпълни ангажиментите си по Закона за мерките срещу изпиране на пари и да сигнализира Бюрото за финансово разузнаване, за съмнителните преводи, извършвани от ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев. Вероятно трансферите, извършвани от името на тази фирма към чужбина, въобще нямаше да бъдат забелязани, ако създателите й, както твърди прокуратурата, не бяха направили опит да измамят фирмата ЕкопетролеумВ обвинителния акт по делото се казва, че в края на юли 1999 г. Атанас Георгиев е предложил на адвокат Огнян Митев и на Маринчо Златев да излъжат фирмата, като по престъпен начин придобият от нея 1500 т. дизелово гориво. За целта бил нает посредник - фирмата Дрекса на Инес Лакева (в момента свидетелка по делото). Чрез нея бил установен контакт с шефовете на Екопетролеум Ивайло Стоичков и Георги Аначков, които заявили на Лакева, че имат на разположение 15 хил. тона дизел. На 22 юли 1999 г. Атанас Георгиев, Инес Лакева и Ивайло Стоичков се срещнали в сладкарницата на хотел Кемпински-Зографски. Георгиев се представил като пълномощник на ЕТ Интернешънъл Есчейндж - Деян Георгиев и показал договор с Министерството на отбраната за доставката на 1500 т дизел. Стоичков поискал при доставката на горивото министерството да заплати директно на Екопетролеум. След кратък пазарлък Атанас Георгиев и Ивайло Стоичков с посредничеството на Инес Лакева се споразумели да сключат договор за първоначална доставка на 500 т гориво.Огнян Митев, Маринчо Златев и Атанас Георгиев поискали Екопетролеум да достави горивото в поделение N24500 в Добрич. На 31 юли 1999 г. Екопетролеум натоварила в Химко - Враца, десет железопътни цистерни с дизел и ги изпратила в Добрич, където го чакали три автоцистерни, поръчани от Огнян Митев. Те трябвало да натоварят горивото в добричкото поделение. Командирът му обаче отказал да приеме разтоварването на жп-цистерните, тъй като не бил уведомен за тази сделка. След тази засечка Атанас Георгиев уведомил посредника по сделката - Инес Златева, че иска железопътните цистерни да бъдат пратени в поделението в село Венчан. На 2 август 1999 г. композицията спряла на рампата на поделение N26900 в селото, където дизелът - 500 т, бил разтоварен. Там чакали пет автоцистерни, наети от обвиняемите Пенчо Узунколев и Тодор Хараламбиев. Преди прехвърлянето на дизела Узунколев пресрещнал автомобилите пред поделението и раздал на шофьорите им регистрационни номера на други автомобили и подпечатани, но неподпълнени литражни талони. Според прокуратурата, Узунколев изрично предупредил шофьорите да сложат новите номера преди влизането в поделението и да ги свалят, след като излязат от него с пълните цистерни. Автоцистерните превозили дизела до петролната база в Полски Тръмбеж, която е собственост на Хараламбиев, който обаче не заприходил горивото и не посочил чия е доставката. Разбира се, на доставчика - Екопетролеум, не бил преведен и лев и по тази причина шефовете му уведомили полицията и банката, в която са били разкрити сметките на ЕТ Интернешънъл Есчейндж - Деян Георгиев. Изпълнителните директори на кредитната институция веднага са сигнализирали Бюрото за финансово разузнаване и кълбото започнало да се разплита, за да се стигне до обвинителен акт и до наказателно дело в Софийския градски съд. На 15 юли 2003-а то бе пренасрочено за 2 декември, когато се очаква да се появи и последният обвиняем - Маринчо Златев. На прокуратурата й предстои тежка съдебна битка за доказване на обвиненията, тъй като подсъдимите са ангажирали тежката артилерия на българската адвокатура. Техни защитници са Георги Гатев, Ина Лулчева, Даря Пенкова, Виктор Михайлов и Янчо Трончев. Според някои от адвокатите, обвиненията срещу служителите на банката са труднодоказуеми. Смущаващ е фактът, че в обвинението никъде не се уточнява дали парите, нареждани от ЕТ Интернешънъл Ексчейндж - Деян Георгиев в чужбина по сметките на големи производители на битова електроника, са за реално направени доставки. Ако такива доставки е имало, защо е трябвало да се заплащат чрез фирма, създадена с фалшиви документи? Дали пък не става дума за контрабанда? Ако доставки не са правени, защо получателите на преводите не са върнали парите? Обяснение на всички тези въпроси в обвинителния акт няма и вероятно те ще трябва да се изясняват в хода на делото. Ако обвиняемите бъдат осъдени, прокуратурата едва ли ще пропусне да им предяви обвинение и по чл.253 за пране на пари. Но преди да стане ясно дали подобно дело въобще ще има, вероятно ще минат месеци и дори години, през които обвинението срещу престъпната група на Митев и трите банкови служителки ще се търкаля между съдебните инстанции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във