Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Съдът трябва да "развърже" 570 млн. лв. в КТБ

Кредиторите на Корпоративна търговска банка продължават да чакат парите си. Става дума за едни близо 600 млн. лв., които са събрани по сметката на синдиците на банката и са подготвени за разпределение между кредиторите в съответствие с регламентираните от закона правила. Парите са в наличност отдавна, но заради различни процедурни изисквания на Закона за банковата несъстоятелност синдиците на КТБ не можеха да обявят частичната сметка за разпределение. Това стана в края на април 2017-а, когато въпросната сметка, в която подробно е описано кой кредитор каква част от парите трябва да получи, бе обявена по партидата на банката в Търговския регистър. Само че законът предвижда възможност и да бъде обжалвана. Точно това са направили седем от кредиторите - частни лица. Те са подали протести до Софийския градски съд. Оттук нататък той трябва да насрочи заседание и там да се произнесе окончателно по тези жалби. Такова заседание обаче за момента не е обявено. Именно заради това  разпределението не може да започне.

Става дума за немалко пари. При разпределението на средствата всеки кредитор получава такава част от сумата, каквото в процентно съотношение е вземането му от общия размер на задълженията към съответната група кредитори.

Тук е важно да подчертаем, че Фондът за гарантиране на влоговете, частните фирми и гражданите, които имат вземания от банката, са в една кредиторска група. Общият размер на вземането на тази група е около 5 млрд. лева. Което значи, че ако едно лице в тази група има да взема от КТБ 5 млн. лв., то ще получи 0.1% от парите по сметката за разпределение, или към 600 хил. лева. Сумата въобще не е за пренебрегване в тези времена. С нея съответният кредитор на банката може да "закърпи" доста свои текущи плащания. Но, както се казва, Софийският градски съд е далеч от тези бизнес въпроси и не бърза да се произнесе по исковете. Заради което всички кредитори на КТБ продължават да чакат. Колко още ще продължи това чакане - никой не знае. Причината е, че няма задължителни за съда срокове, в които той трябва да се произнесе. А ако не ги спази - да понесе финансови санкции за това.

Докато решаването на въпроса с частичното изплащане на задълженията на КТБ към нейните кредитори продължава да виси във въздуха, неразрешен остава още един важен проблем. Той засяга осребряването на активите и попълването на масата на несъстоятелността на банката. Става дума за продажбата на дъщерната й и все още действаща кредитна институция - ТБ "Виктория". Тя бе обявена на търг за продажба още през миналата година. От седмината участници в наддаването на финалната права останаха само две банки - "Търговска банка Д" и Българо-американска кредитна банка. Синдиците и надзираващият ги Фонд за гарантиране на влоговете избраха офертата на "Търговска банка Д", защото от гледна точка на цената тя бе доста по-добра от тази на БАКБ. Но пък БНБ отхвърли тази оферта, защото вместо да предложат поглъщане на ТБ "Виктория" купувачите от "Търговска банка Д" обявиха, че искат да я запазят като самостоятелна структура.

По неофициални данни идеята е била ТБ "Виктория" да бъде развивана като интернет банка. Само че в мотивите за отказа си БНБ бе много категорична. В тях се казва: "Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорните изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки: първата е, че придобиването на ТБ "Виктория" не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление. Вторият аспект е, че придобиването на ТБ "Виктория"  би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност".

Това решение бе обявено през март 2017-а. И оттогава досега няма ясни индикации какво смятат да правят с ТБ "Виктория" синдиците на КТБ - нов търг ли ще има, или ще започне процедура по доброволна ликвидация? А все пак от продажбата на тази банка - ТБ "Виктория", се очаква в масата на несъстоятелността на КТБ да се влеят между 80  и 90 млн. лева. Такива суми само от една сделка не са постъпвали по сметките на КТБ от момента, в който управлението й поеха синдици. Затова сделката за ТБ "Виктория" е изключително важна от гледна точка на защитата на интересите на кредиторите на КТБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във