Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЪТ ОТЛОЖИ ДЕЛОТО ПЧБ - КЛОН НАДЕЖДА ЗА ОКТОМВРИ

След шест години разследване делото срещу бившия директор на клон Надежда на Първа частна банка Петко Каменов и срещу Веселин Жеков - собственик на ЕТ Сириус - Веселин Жеков, стигна до Софийския районен съд. Прокуратурата обвинява Петко Каменов, по чл. 282 от Наказателния кодекс, че в качеството си на шеф на клона е нарушил инструкциите за кредитна дейност в банката и действащия до юли 1997 г. Закон за банките и кредитното дело. Той е подписал пет договора за кредити с различни фирми, с което, според прокурорите, е нанесъл щети на банката в размер на 3 351 193 деноминирани лева. А на Веселин Жеков му се търси отговорност като подбудител на Каменов.На първото заседание на Софийския районен съд по делото, което се проведе на 12 август, Жеков и призованите свидетели не се явиха и съдия Вера Чочкова го насрочи за 7 октомври. На тази дата в съдебната зала освен двамата обвиняеми като свидетели трябва да се явят и бившите изпълнителни директори на ПЧБ Венцислав Йосифов и Михаил Стефанов. Във връзка с едно от обвиненията към Каменов в съдебната зала би трябвало да присъстват също директорката на клона на СОФИЯБАНК в Хасково Цецка Петрова, станала популярна като втората дама на кръга Орион, и бившата изпълнителна директорка на СОФИЯБАНК Катя Иванова. Свидетелски показания ще бъде извикан да даде и бившият управител на Феста ООД, а сега председател на управителния съвет на Нафтекс България холдинг и председател на надзорния съвет на НЕФТИНВЕСТБАНК Митко Събев.Прокурорските обвиненияса за нарушение на изискванията на ЗБКД и на инструкцията на ПЧБ за кредитирането, когато са предоставени заемите на фирмите Хелиос-М ЕООД, Топ интернешънъл ООД и на СД Макет, както и за два кредита, които ПЧБ (поставена през май 1996 г. под особен надзор) предоставя на ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков. В първоначалния вариант на обвинителния акт са визирани само три кредита - този на СД Макет и двата заема, отпуснати на ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков. Впоследствие обаче той е допълнен с още два - на Хелиос-М ЕООД и на Топ интернешънъл ООД. Кредитът за Хелиос-М ЕООД управлявано от Степан Волочай, е предоставен на 26 септември 1994 г., гарант по него е Тор интернешънъл ООД, управлявано от Иван Герасимов Ангелов, който през 1996 г. поема и ръководството на Хелиос - М. Договорът за заем на стойност 250 хил щ. долара е подписан от Каменов след писменото разрешение на Венцислав Йосифов. Към досието на фирмата е приложено и положителното становище на кредитния инспектор Евгени Дамянов. Последните двама са призовани като свидетели по делото, а обвинения са повдигнати само срещу Каменов. Експертизата е установила, че към 29 февруари 2000 г. по този кредит все още не са погасени 15.55 млн. стари лева. Но Каменов, който напуска ПЧБ през януари 1996 г., твърди, че по негово време кредитът е обслужван редовно. Всъщност погашенията по него спират през май 1996 година.Подобен е случаят и съсзаема за Тор интернешънъл ООДкойто Каменов подписал след изричното разрешение на изпълнителните директори на ПЧБ. В този случай Хелиос-М връща жеста на Тор интернешънъл, като става неин гарант по кредита към частната банка. Като допълнително обезпечение по него са предоставени стоки в оборот - метали, които се намират на пристанищата Русе и Измаил. И обслужването на този кредит, твърди Каменов, спира месеци след като той е напуснал банката. Част от дълга на Тор Интернешънъл остава непогасена и към 20 декември 2000 г. нейният размер е около 40 млн. стари лева. От Каменов търсят отговорност и за заемите на ЕТ Клуб Сириус - Веселин ЖековНа 21 февруари 1995 г. ПЧБ отпуска на едноличния търговец 400 хил. щ. долара, които са използвани за доставка на санитарен фаянс. Жеков няколко пъти преди това е ползвал заеми от ПЧБ и винаги се е издължавал на банката. Част от парите от този заем - 199 хил. щ. долара, Каменов предоставя на ЕТ Алберт Петров. Той на свой ред още на същата дата ги превежда на небезизвестния Павел Тренев (обвинен за изчезналите през 1995 г. от ЦКБ 6 млн. щ. долара на Майкъл Чорни). Още 198 хил. щ. долара, пак от този заем, също се озовават при Тренев, но през скандалната финансова къща ФТА. Според прокуратурата Жеков е предоставил парите на Треневмакар да е бил убеден, че няма да бъдат върнати - версия, която в следствието е потвърдил и самият Тренев. Пак той свидетелства пред следователя, че Каменов също е бил информиран кой е крайният получател на средствата. По този кредит обвиняеми са Каменов - за отпускането на заема, и Жеков - за подбудителство. Към 29 декември 2000 г. по него не са издължени над 30 млн. стари лева.На 2 юни 1995 г. на ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков е отпуснат втори кредит. Сумата е 30 млн. стари лв., които фирмата трябвало да използва като оборотни средства. Като обезпечение по заема е представен запис на заповед, който обаче не е авалиран от банка. Прокуратурата смята, че това прави кредита необезпечен и по тази причина той остава неиздължен.Петият кредит, за който обвиняват Каменов, е за СД Макет, представлявано от Венцислав Господинов. Следствените действия установяват, че Господинов не е подписвал такъв договор. Графологичната експертиза доказва, че парафът му е бил подправен от Павел Тренев, който дни по-късно, на 13 март 1995 г., е вписан за нов съдружник в събирателното дружество.Според прокуратурата обаче Каменов е знаел, че подписът в документа е фалшив, но въпреки това е предоставил средствата. Като следствие от машинацията почти целият кредит остава неиздължен. В своя защита обаче Каменов твърди, че по негово писмено настояване ПЧБ е завела дела срещу Клуб Сириус - Веселин Жеков и срещу СД Макет и ги е осъдила да върнат парите.Каменов не приема обвиненията на прокуратуратаТой твърди, че докато е бил на работа в ПЧБ, стриктно е изпълнявал инструкцията на банката за кредитирането. Според нея, директорите на клонове можели да разрешават самостоятелно само заеми до 2 млн. лв., а всички кредити, за които той е обвинен, надхвърлят чувствително тази сума. Казано по друг начин, той просто не е имал възможност да ги разреши. По думите му, изпълнявайки инструкцията за кредитирането на банката, той с докладна записка е представял на изпълнителните директори на ПЧБ кредитните досиета на клиентите. В тях е трябвало да присъстват всички документи, посочени в инструкцията на банката, а за тяхната наличност и достоверност отговаряли кредитните инспектори. Отпускането на въпросните пет заема е разрешено с подпис на изпълнителните директори. Именно докладните записки, изпращани от мен до изпълнителните директори, са документът, с който съм питал дали те могат да бъдат отпуснати. И причината за това е, че според инструкцията на ПЧБ, клоновете на банката нямаха право по свое усмотрение да разрешават заеми за повече от 2 млн. лева, обясни Каменов. Той отхвърля и обвинението на прокуратурата, че на 11 октомври 1995 г. е издал заповед да не се изпълнява нареждането на Металснаб холдингда се превеждат суми в сметки на Феста ООД и на Популярна финансово-брокерска къща Троян. Последната стана скандално известна, след като през 1995 г. през нея Павел Тренев преразпредели 6-те милиона долара, които бяха преведени от Майкъл Чорни на Централна кооперативна банка и измъкнати от сметките й от самия Тренев. Но по този случай се води друго следствено дело.Та в случая със заповедта, издадена от Каменов, прокуратурата го обвинява, че той е нанесъл щети на банката, тъй като Феста - представлявана по онова време от Митко Събев, в крайна сметка си е прибрала парите заедно с лихвата.Каменов смята, че със заповедта си от октомври 1995 г. се е опитал да защити интересите на ПЧБ. По неговите думи той е спрял превода на парите, наредени от Металснаб холдинг в полза на Феста и на Популярна финансово-брокерска компания, за да може с тях да бъде погасено задължение на холдинга към ПЧБ. На 30 януари 1995 г. Първа частна му отпуска заем от 100 млн. стари лева, които Металснаб оставя на депозит в хасковския клон на СОФИЯБАНК. По това време го управлява Цецка Петрова. При изтичането на срока на депозита обаче СОФИЯБАНК отказва да възстанови парите на холдинга. Писменото обяснение, което изпраща изпълнителната директорка на банката Катя Иванова, е, че той си е получил парите от трети лица. Депозитът на Металснаб в СОФИЯБАНК е откупен от ПЧБ, но дългът му към частната кредитна институция остава. Затова когато холдингът нарежда преводите към Феста и към троянската финансово-брокерска къща, Каменов решава да задържи тази операция, за да може ПЧБ да си събере вземането. За изясняването точно на тази операция в съда като свидетели са призовани Цецка Петрова и Катя Иванова. Ако на 7 октомври софийската районна съдийка Вера Чочкова даде ход на делото, Петрова и Иванова ще бъдат изслушани ведно със всички останали свидетели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във