Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съдът определи 20 юни за дата на несъстоятелност на КТБ

Тричленен състав на Софийския апелативен съд /САС/ определи 20 юни 2014 година за началната дата на неплатежоспособност на Корпоративна търговска банка. С това съдът отменя предишното решение на Софийския градски съд за начална дата на неплатежоспособността да се смята 6 ноември 2014 година.

БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете настояваха за начало на неплатежоспособността да се приеме 30 септември 2014 г., когато за първи път с одит е било констатирано, че КТБ е с отрицателен капитал.

САС обаче реши, че банката е изпаднала в несъстоятелност още от поставянето и под специален надзор.

Решението на САС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седем дневен срок

"Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според приетото от съда материалноправно основание за откриване на производството по несъстоятелност и би следвало да бъде най-ранната дата, от която банката е изпаднала в състояние на неплатежоспособност и която безспорно предхожда по време датата на нейното установяване. Последната има значение единствено за възникване на задължението на БНБ да инициира процедура по отнемането на лиценза на банката. С оглед на това, според настоящия състав, началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според най-ранния момент, в който са били налице предпоставките на чл.36 ал.2 т.2 от ЗКИ, а именно - спадането на капитала до отрицателна величина, като посоченият фактически състав към тази дата следва да е изразен като обективно, трайно и необратимо състояние на банката", е обяснението в решението на Софийския апелативен съд.

Датата, от която се смята, че банката е изпаднала в неплатежоспособност е важна, защото оттогава сделките за сключени цесии могат да бъдат атакувани. Ако сегашната дата бъде потвърдена, на практика всички цесии може да се окажат невалидни.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във