Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ Е НАПЪЛНО НЕПРЕДВИДИМА

Филип Ситерн - главен изпълнителен директор на френската Сосиете Женерал Груп, пред в.БАНКЕРЪГ-н Ситерн, през последния месец в банковите среди у нас се заговори, че Сосиете Женерал е една от банките, които преговорят с Риджънт Пасифик за покупката на ХЕБРОСБАНК. Водят ли се наистина такива разговори?- Във всички държави, в които Сосиете Женерал има свои дъщерни дружества, ние контролираме солиден дял от пазара. Това ни дава възможност да се разрастваме самостоятелно, без да търсим обединение с други кредитни институции. Такъв е случаят и с България. Веднага обаче бързам да кажа, че ние сме прагматици, когато говорим за консолидирането с други банки на пазарите в Източна Европа. Ако се окаже, че нашите клиенти и акционери ще имат полза да купим и друга банка в дадена страна, ние ще го направим. Но в случая с ХЕБРОСБАНК аз разбрах за съществуването й едва когато дойдох в София. Научих също така, че ни се приписват преговори за покупката на тази банка, каквито Сосиете Женерал никога не е водила. Ако имаше такива, щях да знам за това много преди пристигането си в столицата ви. Но трябва да сте сигурен в едно - че по способност да генерира слухове София не се различава много от другите столици в Европа.Изминаха повече от три години, откакто Сосиете Женерал купи ЕКСПРЕСБАНК. Каква е равносметката ви от тази инвестиция?- Напълно сме удовлетворени от нашата инвестиция. В България сме представени от 25 години (б.а. - през 1978 г. Сосиете Женерал открива първото си представителство в София). Но преди три години решихме да купим ЕКСПРЕСБАНК, за да се развием по-бързо на тукашния пазар. За периода, през който банката е собственост на Сосиете Женерал, броят на клиентите й се увеличи от 100 хил. на 260 хил. граждани, а фирмените й клиенти вече са 15 хиляди. Това за нас е голям успех и сме убедени, че ще продължим да поддържаме същия динамичен ритъм на развитие.Каква е причината да поставите като приоритет в дейността на ЕКСПРЕСБАНК услугите за граждани?- Истината е, че в ЕКСПРЕСБАНК ние приложихме политиката, която водим в останалите наши банки в Централна и Източна Европа - развиваме равномерно услугите както за фирми, така и за граждани. Преценихме, че в България първоначално трябва да поработим върху услугите за граждани - и то не само по продуктите, свързани с разплащанията, където въведохме дебитните карти, но и по тези, свързани с кредитирането. Ето защо предложихме потребителския заем Експресо, който имаше голям успех. По-късно отдадохме дължимото внимание и на бизнеса, като за нуждите на малките и средните фирми предложихме заема СЖ Партньор.Гражданите по-коректни платци ли са от фирмите?- Гражданите и фирмите са различни (по своя характер) клиенти, към които се прилагат и различни процедури при отпускането на заеми. Между тях трудно могат да се правят паралели.Групата Сосиете Женерал обслужва общо 15 милиона граждани в света и каквито и разлики да има между тях, приликите помежду им са повече. Така че 260-те хил. български клиенти на Сосиете Женерал в много отношения си приличат с останалите граждани, които обслужваме по света. Предлаганите от нас потребителски кредити са с много нисък риск. Ние сме професионалисти и познаваме клиентите си както по отношение на семейното и имотното им състояние, така и на техните доходи. Този подход значително намалява риска при отпускането на потребителските кредити. Затова той е много по-нисък, отколкото при други банки, които не поставят строги изисквания за познаването на клиента.Вярно ли е, че в държавите от Европейския съюз потребителите са защитени със закон от прекалено големите разлики в лихвите по кредитите и по депозитите (т. нар. лихвен марж)?- В много европейски страни, както и във Франция има закони, които определят допустимата максимална разлика между лихвите по кредитите и по депозитите. И ако една кредитна институция я надвиши, се смята не за банка, а за лихвар. Сосиете Женерал няма проблеми с изпълнението на тези изисквания, тъй като в работата си с клиентите ние прилагаме лихвени маржове, които са далеч под максимума, за който ви говорех.След присъединяването на България към ЕС лихвените маржове и при вас ще намалеят. А ограничаването на приходите на банките от това те ще компенсират с въвеждането на нови продукти за гражданите и фирмите.През изминалите три години SG ЕКСПРЕСБАНК имаше проблеми при съдебното събиране на вземанията си от някои свои големи длъжници. Сблъсква ли се френската Сосиете Женерал с подобни трудности и в други страни от Централна и Източна Европа, където има свои финансови институции?- Като всеки инвеститор, който притежава свои банки в Централна и Източна Европа, и Сосиете Женерал има някои трудности при събирането на вземанията си. Специфичният проблем на България, подчертавам на България, а не на Сосиете Женерал, е, че съдебната й система е напълно непредвидима и се подчинява на критерии, които са непонятни за нас. Мисля, че това е едно от основните препятствия за привличането на големи инвеститори, с които трябва да се пребори страната ви. Това, което става в съдебната ви система, е твърде далеч от нормалните европейски стандарти. И ако този проблем не бъде решен бързо, може да се превърне в повод за недоразумения между България и нейните европейски партньори.По време на визитата си у нас се срещнахте с президента Георги Първанов и с вицепремиера Лидия Шулева. Каква бе темата на разговорите ви с тях?- Исках да привлека вниманието на изпълнителната власт в България върху факта, че Сосиете Женерал е банка с много стабилни позиции в света по отношение на финансирането на инвестиционни проекти. Това е област, в която специализираните чуждестранни издания ни нареждат на първо място. На срещите си с представителите на властта обявих, че ние сме готови да приложим нашия опит по отношение на инвестициите в инфраструктурата, енергетиката и транспорта на България. За нас е важно да ни бъдат предложени добре подготвени и аргументирани проекти, чиято рентабилност е напълно реалистична.В началото на 2003-а Сосиете Женерал заедно с друга голяма френска банка Креди Агрикол предостави най-голямото финансиране за частна фирма в България. Имам предвид заема от 340 млн. евро за Марица-изток 3. Имате ли други конкретни проекти за финансиране в областта на инфраструктурата и енергетиката, които са пред приключване?- В момента в България не съществува проект от мащаба на Марица-изток 3. Но по принцип банката е готова да води разговори за финансирането на деветте електрически централи, които са собственост на Марица-изток 2. Имаме установени много добри отношение с Националната електрическа компания (НЕК). Освен това ние сме партньори не само на френски, но и на австрийски, италиански и американски компании, които работят на българския енергиен пазар.Сегашното правителство упорито обещава строителството на втора атомна електроцентрала в Белене. А, както е известно, Франция е голям производител на съоръжения за подобни енергийни мощности. Сосиете Женерал би ли участвала с финансиране при изграждането на втора ядрена централа в страната ни?- Защо не. Ние имаме опит в тази сфера. Сосиете Женерал участва във финансиране на строителството на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Този проект се изпълнява от американски, канадски и италиански компании, но парите за осъществяването му са осигурени от нашата банка.Какви са проблемите, свързани с организацията на финансирането на проекти в областта на атомната енергетика?- По отношение на техниките на финансиране тези проекти не са особено сложни. Сумите обаче са много по-големи, отколкото при финансирането на други проекти, а същинската сложност идва от по-големия брой партньори, които участват в изграждането на една атомна електроцентрала. Трябва да подчертая, че осъществявайки подобен проект, банката е изключително взискателна при спазването на изискванията по опазване на околната среда.Нека ви отклоня от досегашната тема, като ви кажа, че в момента повечето големи банки у нас създават дъщерни, пенсионноосигурителни, застрахователни и лизингови компании, както и дружества със специална инвестиционна цел. Има ли намерение SG ЕКСПРЕСБАНК да учредява подобни фирми? - За нас е важно да знаем дали пазарът на застраховките и на пенсионното осигуряване в една държава има потенциал за развитие. Ако установим, че това е така, ние ще заемем своя дял и в тези услуги. По отношение на управлението на активи Сосиете Женерал е третата банкова институция в еврозоната. Така че разполагаме с необходимите знания и опит, за да влезем на този пазар, в която и да е държава.Във Франция ние сме четвъртата по големина банка по продажба на застраховки. Продаваме застраховка Живот и в други държави - например от миналата година започнахме да предлагаме подобна услуга в Чехия и в Румъния. Така че, ако този пазар се развива в България, ние ще започнем да продаваме застраховки живот и тук. Не виждам причината обаче да купуваме за целта застрахователно дружество. Това се отнася и за лизинга - област, в която сме на първо място във Франция и държим 6% от европейския пазар.Какви са бъдещите планове за развитие на Сосиете Женерал в Централна и Източна Европа? - Ние сме третата или четвъртата банка по присъствие в страните от Централна и Източна Европа. В държавите от този регион за нас работят 15 хиляди души. Развиваме се по два начина: или купуваме банка, както в България, или създаваме свое дъщерно дружество. В момента инвестициите ни в страните от Централна и Източна Европа надхвърлят 1.5 млрд. евро.Един от новите проекти на Сосиете Женерал сега е свързан с решението ни да създадем, а не да купуваме, собствени банки в Сърбия и в Русия. В Русия например ние имаме 140-годишен опит. Това е страна, която познаваме много добре. Преди революцията от 1917 г. Сосиете Женерал е била най-голямата банка в Русия и е имала 150 поделения на територията й. Сега решихме отново да разширим позициите си там, защото смятаме, че са създадени условия за икономическо развитие. С други думи, продължаваме да прилагаме политиката си, за която вече ви говорих.

Facebook logo
Бъдете с нас и във