Банкеръ Daily

Финансов дневник

Събира ли КФН капу хакъ

Наред с десетките официални данъци, с които османската власт е облагала раята, е имало и една такса, която е изисквана произволно за всеки дом, единствено по преценка на бирника  – названието й е капу хакъ.

Нещо подобно ли правят от началото на годината бустанбашиите (събирачите на такси) от Комисията за финансов надзор? На този въпрос ще се опита да отговори не кой да е, а Комисията за защита на конкуренцията, след като един "гяурин" се осмели да я сезира подобаващо.

КЗК вече започна производство, което проверява дали с новите такси КФН не затваря пазара на застрахователно посредничество за нововлизащи и малки брокери, от което да се облагодетелстват големите. Повод за това е жалба до антимонополния орган от частно лице, което защитава тезата, че вдигането на таксата два и половина пъти и задължението за еднократното й заплащане ще извадят от бизнеса по-малките застрахователни брокери. Жалбата в КЗК е първата официална срещу новата тарифа на финансовия регулатор, която е в сила от началото на тази година и засегна всички участници в небанковия финансов сектор, но най-много пенсионните фондове и застрахователните компании, за които някои услуги поскъпнаха петорно.

Целта е КФН да събере 20 млн. лв., които скромно си е планирала за годината. Разбира се, това се прави заради сигурността, развитието и прогреса, но и заради заплатите на чиновниците в тази държавна структура. А те не са малки - председателката на КФН се разписва на фиш за 13 146 лева, а заместниците й – за по 12 003 лв. Допълнителното материално стимулиране за всяко тримесечие не го броим.

На крилата на опаричването си обаче КФН само за броени дни извърши погром над финансовия пазар. 53 застрахователни брокера бяха заличени. Вината им е, че не са си платили таксата към КФН. Някои дължали стотинки...

Две застрахователни дружества също загубиха лицензите си.

Два инвестиционни посредника  останаха без право да оперират на пазара.

На подобна касапница финансов пазар не е подлаган в България от над 20 години назад, когато БНБ реши с един замах да ликвидира сегмента на обменните бюра в интерес на банките.

А ето какво пише на първа страница на интернет сайта на КФН: „Мисия и цели: Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Някъде да видяхте нещо от рода: „Да извършва чистки на небанковия финансов пазар“?

И още: „Инструментариумът, с който комисията разполага за постигане на целите си, е възможността за законодателна инициатива, предварителният контрол при допускане на участници на пазара чрез лицензионен режим, правото на контрол на дейността на вече допуснатите пазарни участници и най-накрая, правото да налага санкции при установяване на нарушения.“

Да забелязахте, че санкциите са на последно място? След като всички други инструменти на въздействие не са довели да резултат. А не прибързани и неочаквани, целящи само прочистване и административно-насилствено окрупняване на пазара...

Facebook logo
Бъдете с нас и във