Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СРОКЪТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА БКК ЩЕ БЪДЕ УДЪЛЖЕН

Акционерите на Банковата консолидационна компания все още не могат да решат искат ли да се разделят с нея, или не. След като осем пъти поред за десет години те променяха устава й, за да удължат срока й на живот, сега това започва да се случва и със сроковете за нейната ликвидация. Преди година общото събрание на акционерите на БКК взе решение тя да бъде заличена от фирмените регистри на 31 октомври 2005 г., а Софийският градски съд го потвърди. Това обаче няма да се случи. Вестник БАНКЕРЪ научи, че на 31 октомври акционерите на консолидационната компания ще вземат решения срокът за ликвидацията й да бъде удължен с още една година. Причината е, че не всички фирми, които притежават акции на компанията, са отговорили на изпратените до тях писма от ексшефа й и сегашен ликвидатор Нели Кордовска. Чак след като бъдат получени техните отговори, ликвидаторът ще разпредели между акционерите останалите 20 млн. лв., които се намират в сметките на компанията. БКК бе обявена в процедура на ликвидация в края на октомври 2004 г., след като разпродаде всичките си дялови участия в капиталите на българските банки. А ангажиментите й към чуждестранните купувачи на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК бяха поети от държавата. На 12 ноември 2004 г. ликвидаторът Нели Кордовска покани всички кредитори на консолидационната компания да предявят претенциите си към нея. Крайният срок за това изтече на 12 май 2005 г. и дотогава пред съда не се е легитимирал нито един кредитор на БКК. Междувременно консолидационната компания успя да осребри по-голямата част от своето имущество. Още в началото на 2005 г. тя продаде на Фонда за гарантиране на влоговете своята сграда на ул. Владайска № 27. Бяха намерени купувачи и за двата автомобила на БКК.През юни Банковата консолидационна компания започна да разпределя парите си между своите акционери, съобразно дела им в капитала. След като задели необходимите средства за покриване на евентуални загуби по съдебни дела и за разходи по ликвидацията, БКК преведе 119 млн. лв. на Министерството на финансите, което притежава 99.4% от акциите й. Около 1 млн. лв. бяха разпределени между голям брой дребни акционери, сред които са Софийската община, ДЗИ Банк, ХЕБРОСБАНК, СИБАНК, както и фирмите Химимпорт и Нитекс.В момента депозитите в банки са единствените активи на БКК. И те й носят доход от лихвите по тях. Напълно възможно е за 2005 г. приходите на БКК да надхвърлят разходите й и с получения резултат да бъдат увеличени активите, които ще бъдат разпределяни при окончателната ликвидация на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във