Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПОРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МБТР ПРИКЛЮЧИ

Промените в системата на управление на Международната банка за търговия и развитие вече са регистрирани от съда и са получили разрешение от БНБ. На годишното общо събрание (проведено на 23 май 2003 г.) акционерите й промениха устава на банката, като замениха регламентираната в него едностепенна структура на управление - съвет на директорите, с двустепенна - надзорен и управителен съвет. Тези промени обаче са предизвикали доста спорове сред акционерите от банката, тъй като част от тях са държали да се запази досегашният съвет на директорите, докато други са настоявали банката да премине към двустепенна структура на управление. Поради тази причина от МБТР обявиха решенията на общото събрание чак на 4 юни. От тях става ясно, че в крайна сметка надмощие са взели привържениците на двустепенната система на управление. За председател на надзорния съвет е избран проф. д-р Делчо Порязов, а негови членове - юристката Марта Бориславова-Пушева и Каролин Гишу, която е главен координатор на продуктите и услугите на Американ експрес за България от 1991 година досега.Професор Порязов е бивш декан, заместник-ректор и ректор на катедра Финанси и кредит в Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов. От 1983 до 1989 г. е заместник-министър на финансите, след което е вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество. До сегашното му избиране за шеф на надзора на МБТР той председателстваше съвета й за вътрешнобанков контрол. През миналата година проф. Порязов дари всичките си спестявания, за да остане училището в с. Припек в Родопите. Председател на новия управителен съвет и изпълнителен директор е Александър Панев. Другите двама изпълнителни директори са Александър Александров и Светлозар Иванов. Членове на управителния съвет са Атанас Радев и Младен Иванов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във