Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПОРЪТ ЗА БЮДЖЕТА ЗАГРУБЯ

ОПОЗИЦИЯТА ЗАПЛАШИ ДА СЕЗИРА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО КАЗУСА С РАЗХОДИТЕ ПОД ЧЕРТАСпорът за т. нар. пари под черта, които държавата ще похарчи през 2004 г. за финансиране на пътища и земеделски мероприятия, няма да свърши с приемането на закона за бюджета. На 17 декември депутатът от ОДС Муравей Радев заяви, че опозицията вероятно ще сезира Конституционния съд заради скритите бюджетни разходи.Повод за подновената атака срещу скрития под черта милиард на Доган (за който в. БАНКЕРЪ първи писа на 8 ноември), този път даде едно становище на Сметната палата. Двамата заместник-председатели на бюджетната комисия - Радев (от ОДС) и Георги Пирински от Коалиция за България, заедно с депутата от НИЕ Димитър Стефанов са отнесли проблема до палатата с писмо от 11 ноември. Одитната институция е дала становището си по бюджета на 20 ноември, като в него е отделено внимание и на проблема с парите под черта, които първоначално бяха предвидени като възмездно финансиране (виж карето). Според Сметната палата част от източниците за финансиране на дефицита... не съответстват на разпоредбата на чл.3, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет. Включените източници за финансиране на дефицита с отрицателен знак по същество са разходи за републиканския бюджет. Точно това беше и основната теза на опозицията, която твърди, че става дума за скрити разходи, които, ако бъдат признати за такива (т.е. ако бъдат качени над черта), ще увеличат дефицита от 0.7 на 3.05% от брутния вътрешен продукт. Това е елементарна измама, която няма да излъже икономиката. При толкова голям дефицит по текущата сметка на платежния баланс подобни разходи са икономическо самоубийство, заяви Радев на импровизиран брифинг на 17 декември в кулоарите на парламента. (Заради големия пасив във външната търговия текущата сметка на платежния баланс има дефицит около 7% от БВП, което бе причината МВФ да иска малък бюджетен дефицит.)Цитираната в становището на Сметната палата ал.2 от чл.3 на Закона за устройство на държавния бюджет предвижда, че дефицитът се покрива с емисия на държавни ценни и операции на финансовите пазари. Но те се отразяват под черта в държавния бюджет. На същото място се записват и приходите от приватизация. В случая възмездното финансиране и придобиването на акции от държавни предприятия са записани под черта със знак минус, което ще рече изваждане на пари от фискалния резерв.Според Радев, категорично е сгазена и ал.1 на въпросния чл.3, която казва, че в приходите и разходите не се включват измененията на дълга и на паричните ресурси на бюджета (фискалния резерв). Радев обаче акцентира, че сегашният спор за парите, записани в бюджет 2004 под черта, не засяга дългови операции, а финансирането на мероприятия, които имат стопански характер. Заместник-председателят на бюджетната комисия смята, че те трябва да бъдат записани като бюджетни разходи.Заместник-министърът на финансите Любомир Дацов, комуто се наложи да дава брифинг след Радев в кулоарите на парламента, на свой ред призна, че текстовете от Закона за устройство на държавния бюджет не са съвършени. В закона, който се занимава само с покриването на дефицита, не са уредени всички елементи на финансирането, в това число и приходите от приватизация. Нормативният акт почти не е променян от приемането му през 1996 г., а през 2000 г. е изменена бюджетната класификация, така че операциите под черта вече отговарят 99% на стандартите на Международния валутен фонд и на Европейския съюз. Ако възраженията на опозицията са правилни, то тогава всички бюджети след 1997 г. са незаконни, каза Дацов. Това изявление подразни бившия министър на финансите Муравей Радев, който по-късно показа бюджетите от негово време, в които възмездното финансиране е било отчитано над черта. Дацов обаче имаше предвид и приходите от приватизация (които са обратният трансфер на придобиването на акции и дялове) и се водят под черта, като това също не е уредено в Закона за устройство на бюджета.Операциите под черта, за разлика от текущите разходи, изразяват промените в нетното богатство на държавата, поясни заместник-министърът. Според него, капитализирането на едно държавно дружество (какъвто е случаят с Автомагистрали или горската компания) е начин то да се отдели на собствена стопанска сметка, вместо всяка година да му се дават субсидии.Ако опозицията наистина сезира Конституционния съд, то решението на магистратите ще е по-трудно от миналогодишния казус по Закона за бюджета. Тогава министерството прие проекта на Висшия съдебен съвет за разходите на магистратите през 2003-а само за сведение, което бе изтълкувано като нарушение на принципа за финансова независимост на третата власт. На 15 април тази година, след като бе сезиран от Върховния касационен съд, Конституционният съд обяви, че текстът от Закона за бюджет 2003 противоречи на основния закон, уреждащ разходите на институцията, ръководена от Иван Григоров. Това наложи през юни да се промени Законът за бюджета и да се увеличат парите за Върховния касационен съд. Но тогава ставаше дума за 3 млн. лв., а сега - за почти 900 милиона.ТаблицаВъзмездно финансиране и придобиване на акции(млн. лв.)Година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Над черта:Субсидии за фонд Земеделие 23 20 84 - 28 47 150 150Възмездно финансиране (нето) - - 51 16 5 - - -Под черта:Възмездно финансиране -14 -202*Придобиване на дялове -70 -567** - В първоначалния проект бяха придвидени 20 млн. лв. за придобиване на дялове и 775 млн. лв. възмездно финансиране. В окончателния текст на закона 547 млн. лв. (парите за Автомагистрали, горската компания и енергийния фонд) бяха прехвърлени в горния параграф, а във възмездното финансиране останаха само парите по т. нар. транзитни сметки. Разликата от 26 млн. лв. между сбора от двете суми в първия и окончателния вариант се дължи на намаляване на парите за пътища с 20 млн. лв. и на предвидените 6 млн. лв. повече за горската компания.Как се разпределят парите под черта през 2004 г.I. Финансиране на дефицита на републиканския бюджет1. Външно и вътрешно финансиране 506 млн. лв.2. Придобиване на акции, дялове и съучастия -567 млн. лв.в т.ч. Автомагистрали ЕАД 500 млн. лв. Национална горска компания 43.9 млн. лв. Фонд Енергийна ефективност 3 млн. лв. Предприятие Управление на дейностите по опазване на околната среда 20 млн. лв.3. Възмездно финансиране - 202.4 млн. лв.в т.ч. Държавни инвестиционни заеми с краен получател търговски дружества (летище София, летище Бургас) 202.4 млн. лв.4. Приходи от приватизация 500 млн. лв.II. Извънбюджетни сметки и фондовев т.ч.Фонд Земеделие (нето) - 100 млн. лв.ВСИЧКО Възмездно финансиране и придобиване на дялове 867.3 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във