Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПОРОВЕТЕ ОКОЛО ФИНАНСОВАТА СУПЕРКОМИСИЯ ЗАПОЧНАХА

Големите правомощия, които ще има бъдещата Комисия за финансов надзор, провокираха сериозни спорове в бюджетната парламентарна комисия при обсъждането на проектозакона за създаването й. Суперкомисията, която ще има статут, подобен на този на БНБ, ще обедини целия небанков финансов сектор. Дават й се огромни права и тя няма да носи никаква отговорност, което граничи с безумието, заяви депутатът Муравей Радев. Повод за недоволството му беше текст от законопроекта, според който работещите в комисията не носят отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните си функции, стига да не са действали умишлено. Подобни разпоредби има и сега в специализираните закони, например в Данъчно-процесуалния кодекс, опонира председателят на бюджетната комисия Иван Искров. Друг спорен момент от проекта е разширяването на кръга на решенията на комисията, които не подлежат на обжалване. Сред тях е неиздаването или отнемането на лицензия за извършване на дейност. Идеята е заимствана от Закона за банките, където също бяха наложени ограничения за обжалването на решенията на БНБ при отнемане на лиценз. Няма да се обжалва също налагането на окончателна забрана за закупуване или замяна на акции, решенията за назначаване на квестор в дадено дружество или освобождаването на членове на управителния му съвет.Според разпоредбите на законопроекта, комисията ще е независим държавен орган, който ще се отчита единствено пред Народното събрание и ще бъде изградена от централно управление и териториални подразделения. Депутатите приеха тя да се управлява от председател, трима заместник-председатели и трима други членове. Всички те ще имат шестгодишен мандат и ще бъдат избирани от Народното събрание. Първоначално се предвиждаше президентът да избира трима от членовете на комисията, но явно депутатите са премислили.Законопроектът предвижда още всеки от заместник-председателите да ръководи по едно от трите управления в комисията - Надзор на инвестиционната дейност (досегашен ресор на Държавната комисия по ценните книжа), Застрахователен надзор и Осигурителен надзор (ресори на едноименните сегашни агенции). Още не е ясно обаче дали сегашните шефове на съответните институции ще поемат тези постове, още повече, че шефът на ДКЦК Любомир Велков е в оставка. Всички седем членове на комисията ще бъдат с мандат от шест години, като критериите за образователен ценз и притежаван опит ще са доста общи. Очакват се разгорещено лобиране и още по-сериозни спорове, когато наближи време да се предлагат конкретни кандидатури за седемте престижни места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във