Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ

От началото на следващата учебна година, която започва през септември, студентите и докторантите ще могат да кандидатстват за специални кредити. Те ще им бъдат отпускани при облекчени условия - по-дълъг срок на изплащане и по-ниска лихва. Това ще стане, ако до края на своя мандат, който изтича през май, сегашното Народно събрание приеме Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Условията за кандидатстване за подобни заеми са лицето да е под 35 години, да не получава стипендии по реда на Закона за висшето образование, да се обучава в редовна форма за придобиване на висше образование или научна степен в български висши учебни заведения и да има успех не по-нисък от добър 4. За първокурсниците този успех ще се изчислява на базата на балообразуващите оценки от приема във ВУЗ.Всички университети трябва да изготвят списъци на студентите и докторантите, които са одобрени да получат кредити при облекчени условия. Критериите ще се определят от съответното висше учебно заведение след съгласуване със студентския съвет или с научната организация в него. Класирането на кандидатите ще се извършва от специална комисия, която ще се сформира със заповед на ректора. Най-малко половината от нейните членове трябва да са представители на студентския съвет. Класираните от комисията студенти ще получават удостоверение от съответното висше учебно заведение, в което ще бъдат записани личните им данни, специалността, годината на обучение, срокът за полагане на последния държавен изпит, годишният размер на заема, за който лицето ще кандидатства и годишният размер на държавната подкрепа, която ще има право да ползва. Удостоверенията ще се подписват от ректора или от упълномощено от него лице и ще се вписват в специален регистър. Размерът на самата финансова подкрепа ще се определя с наредба на Министерския съвет. Но според министъра на науката и образованието Игор Дамянов тя няма да надхвърли 5000 лева.С удостоверението студентът или докторантът могат да се обърнат към банка, която обаче трябва да е сключила специален договор с Министерството на образованието и науката за условията, при които ще отпуска и обслужва заема. В проектозакона е записано, че студентът или докторантът ще имат право на гратисен период за погасяването на кредита, който започва от датата на получаване на заема и приключва шест месеца след първата дата за провеждане на последния държавен изпит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във