Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН В ИТАЛИЯ ПРЕДПАЗВА ОТ ЛИХВАРСТВА

ОПАСНОСТТА ИМОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПОЕВТИНЕЯТ Е РЕАЛНААлесандро Дечо - главен оперативен директор на БУЛБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Дечо, само преди седмица в един български всекидневник се появи информация, че след 2007 г. българите ще могат да вземат заеми от банки в страните от ЕС. Възможно ли е в момента българин да вземе потребителски или ипотечен кредит от банка в Италия?- На теория да, но на практика няма как да стане. Разбира се, може да има изключения и една италианска банка да отпусне заем на български гражданин, но само ако обезпечението, което той й предостави - например имот, е значително и се намира в Италия. Общото правило обаче е, че заеми за гражданите - независимо дали става дума за потребителски или ипотечни, се отпускат от банките по места. С други думи, българите трябва да разчитат на банките в България. Това е въпрос на правила. Все пак една банка може да работи само на пазара, който познава най-добре. Има и други предпоставки. Например как да отпуснеш кредит на клиент, чиито доходи не можеш да контролираш. А знаете, че все повече банки поставят изискването заплатата на гражданина, който е получил заем, да бъде превеждана по разкрита при тях сметка. Положението няма да се промени и след приемането на България в ЕС. Разбира се, ситуацията за банките ще стане по-различна. Процедурите, по които една банка от държава в ЕС ще може да създаде свой клон или дъщерна кредитна институция на българския пазар, ще бъдат облекчени. Това обаче не означава задължително, че голям брой европейски банки ще започнат да откриват клонове на българския пазар. Не вярвам да се случи нещо подобно, тъй като към момента, в който страната ви стане част от ЕС, финансовата ви система ще бъде достатъчно развита, а пазарът на банкови услуги много конкурентен и ще бъде трудно на него да се намери свободна ниша.Какви са лихвите, при които банките в Италия предоставят потребителски и жилищни кредити?- Наскоро направихме подобно проучване. То показа, че потребителските кредити в Италия се отпускат при годишни лихви, които са между 8 и 10 процента. Лихвите по заемите, теглени чрез кредитни карти, са между 13 и 18 процента. По ипотечните кредити с фиксирана лихва клиентите на италианските банки плащат между 5.5 и 6% годишно. Заемът с плаваща лихва в момента например е между 3 и 3.5 процента. Ако направите един бърз анализ на данните, които ви дадох, и ги сравните с тези на българския пазар, ще видите, че лихвите по потребителските заеми и кредитните карти в Италия не се различават много от тези в България. БУЛБАНК например предлага потребителски кредит, който при определени условия клиентът може да вземе при годишна лихва от 9.9 процента. По-големи различия между европейския и българския пазар има при лихвените равнища за ипотечните заеми. Но и за това си има причини. За разлика от страните в ЕС, в България няма изчистени и ясни процедури, при които банката може бързо да стане собственик на жилище, ипотекирано по просрочен кредит, и да го предложи за продан на пазара. У вас липсва достатъчно дълга история на цените на недвижимите имоти. В момента сме свидетели на бързо покачване на стойността на жилищата и на строителните терени. Но не може да се направи достатъчно достоверна прогноза колко време поскъпването ще продължава и дали няма да бъде последвано от рязка обезценка на имотите. Това значително затруднява банките, когато те решават каква да е стойността на обезпечението - при това за срок от десет или двадесет години, за колкото се отпускат обезпечените с имот заеми.Има още един фактор, който прави ипотечните кредити в България значително по-рискови от тези в Западна Европа. В държавите от ЕС заеми се отпускат предимно за закупуване на готови жилища, докато много често ние в БУЛБАНК финансираме строителство, ремонт или за освежаване на апартамент или на къща. Тези кредити обаче се оценяват като много по-рискови от заемите за покупка на готови жилища. Затова и лихвите по тях са по-високи. Веднага ще кажа, че БУЛБАНК е доста агресивна при предлагането на ипотечни заеми, тъй като ги отпускаме при лихва от 8.98% годишно. И дори сега, когато промоцията свърши ние, продължаваме да финансираме при нива под 10 процента. Разликата (бел. ред. - банковият термин е спред) между нея и дохода, който плащаме по депозитите на нашите клиенти, е между 6 и 7 процента. И бих казал, че това е много разумно ниво.В България в момента се разработва закон за защита на получателите на потребителски кредити. Има ли подобен нормативен документ в Италия и какво предвижда той?- В Италия има Асоциация на притежателите на банкови сметки - това са клиентите на банките. Тя анализира пазара и, ако прецени, предприема действия за защита на интересите на своите членове. И не само това. В Италия има законови изисквания, които забраняват да се отпускат заеми при лихви над определено ниво.И какво е това ниво?- То зависи от региона, в който живее или работи клиентът, а също така и от вида кредит, който банката предоставя. Но най-общо може да се каже, че не могат да се отпускат заеми с лихва, която значително надвишава пазарните нива и спред от 20 процента. Това е забранено, дори клиентът да е съгласен да вземе такъв кредит. Ако се случи подобно нещо, то се третира като възползване от затрудненото положение, в което е изпаднал гражданинът.Причината този закон да бъде въведен преди десет години е, че в Италия имаше региони с голяма престъпност, където много лица предлагаха заеми на хора, изпаднали в тежко финансово положение. Тези кредитори даваха парите веднага, но прибираха лихви от 30-40 процента. Това няма нищо общо с банковата дейност (и може наистина да бъде класифицирано като престъпление). Нарушаването на този закон се третира като криминално деяние и полицията има право да вкарва в затвора хората, които отпускат заеми при лихви, надхвърлящи определените в закона нива. Няма значение, че клиентът, притиснат от нуждата, се е съгласил да вземе подобен заем. Ако той се оплаче на властите или ако друг ги уведоми за неговия случай, кредиторът ще бъде арестуван и съден.Имаше ли ефект този закон?- Да, и то чувствителен. Преди въвеждането му имаше фирми, които открито рекламираха, че отпускат заеми при високи лихви. След приемането на закона те изчезнаха. Не казвам, че няма случаи, когато отделни дружества и хора са залавяни, че нарушават този закон. Но това кредитиране вече е изключение, а не практика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във