Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОС СЕ ГОТВИ ДА ЩУРМУВА ОБЩИНСКА БАНКА

След първите съдебни сблъсъци за тайното прехвърляне на акции на Общинска банка по случая настъпи кратко затишие. То обаче ще продължи най-късно до 10 февруари, когато на редовната сесия на Столичния общински съвет се очаква да бъде прието правно задание За изчерпателно изледване на фактите и обстоятелствата за промяната на структурата на капитала на Общинска банка. Според запознати с проекта за това задание, в него ще има три акцента. Първият е да се проучи дали освободените вече шефове на трите общински фирми - Пътища и строежи, Водоснабдяване и канализация и Софинвест, продали акциите си в Общинска банка, са извършили престъпление. По-точно ще се проверява дали действията им попадат под ударите на Наказателния кодекс за злоупотреба с доверие. Ако се окаже, че шефовете на трите фирми попадат под санкциите на този състав на НК, тях ги заплашва присъда от три до пет години. В заданието ще бъде записано да се проверят и договорите за управление на шефовете на Пътища и строежи, ВиК и Софинвест, за да се види дали съгласно клаузите в тях те не са нанесли вреди на Софийската община, продавайки акциите им в банката. В този смисъл ще се огледат възможностите да им бъде потърсена имуществена отговорност.Второто направление в заданието засяга членовете на надзорния и управителния съвет на Общинска банка. Ще бъде проверено дали те не са нарушили задълженията си по чл.237 от Търговския закон, където пише, че членовете на надзорните и управителните съвети трябва да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и на всички акционери. Ще се направи анализ дали при работата си шефовете на Общинска банка не са нарушили действащия й устав и не са престъпили чл.289 от Търговския закон, според който упражняването на право въз основа на търговска сделка е недупостимо, ако се извършва само с намерение да се увреди на друга страна.Заданието предвижда да се провери и дали има основания Столичният общински съвет да предяви иск към членовете на управителния и надзорния съвет на банката по чл.240а от Търговския закон за причинени вреди.Третият акцент в заданието е свързан с възможностите сделките по прехвърлянето на акциите на банката от трите общински фирми на частните дружества - Софийски аптеки, Софстрой, БКС-Средец и СМФ - Монтаж и инсталация на уредби, да бъдат обявени по съдебен път за нищожни. Ще бъде проверено дали СОС може да се възползва от чл.71 от Търговския закон. Според него: Всеки член на дружеството може с иск пред окръжния съд (в случая Софийския градски съд) да защити правото на членство и отделните членствени права (става дума за права по акционерни и дружествени дялове), когато те бъдат нарушени от органи на дружеството. Ако се окаже, че СОС може да предяви искове в съда по този член, общинарите ще настояват върху прехвърлените от трите общински фирми акции да бъдат наложени обезпечителни мерки - казано по друг начин, с тях да не може да се гласува на общото събрание на банката, докато съдът не се произнесе по исковете на СОС.Всички изброени дотук хипотези ще трябва да бъдат подробно изследвани от външния правен консултанткойто ще назначи СОС. Адвокатската кантора, която получи заданието, ще трябва да препоръча конкретните стъпки, които да предприеме общината, за да си върне пълния контрол върху Общинска банка. Ще припомним, че той бе загубен, след като трите общински фирми прехвърлиха акциите си от кредитната институция на четири частни дружества. Преди тази сделка СОС и общинските фирми контролираха 80.5% от капитала на банката, а след операцията делът им намаля до не повече от 71 процента. За сметка на това общият акционерен пакет, притежаван от частните дружества нарасна от 16 на малко над 25% и според действащия устав на банката без тяхно съгласие общото й събрание не може да вземе нито едно важно решение.Операцията по прехвърлянето на акциите от общинските на частните фирми бе документирана в края на декември 2004 г., независимо че договорите за покупко-продажба са били подписани през 2001 и 2002 година. Преразпределението на акционерното участие в капитала на банката предизвика страховит политически скандал в СОС. Съветниците от СДС, ДСБ, БСП, НДСВ и коалицията Гергьовден, БЗНС - Демократическа партия обвиниха ( и не без основание) в скрита приватизация на банката кмета Стефан Софиянски и председателя на надзорния й съвет Любомир Павлов.На 20 януари 2005 г., по сигнал на шефа на групата на ДСБ в общината Вили Лилков, Софийска градска прокуратура повдигна обвинения по чл.282 от НК на Любомир Павлов и на изпълнителния директор на банката Васил Пиралков за престъпление по служба. Същия ден двамата бяха задържани в предварителния арест. Градския прокурор Бойко Найденов заяви, че им се търси отговорност за това, че са допуснали скритото прехвърляне на акции от общинските на частните фирми и че са нарушили устава на банката. В обвинението срещу Павлов и Пиралков е записано, че с действията си те са позволили СОС и фирмите му да изгубят пълния контрол върху банката, с което общината е понесла щети от 16 млн. лв., а трите фирми - от общо 1.5 млн. лева.Въз основа на тези обвинения прокуратурата настоя на Павлов и Пиралков да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение - задържане под стража и двамата да бъдат отстранени от заеманите от тях длъжности в банката. В последвалите съдебни процеси обаче държавното обвинение претърпя жестоко фиаско и по двата си иска. На 23 януари Софийският градски съд отхвърли молбата на прокуратурата, като постанови, че, тъй като няма доказателства за вината на Павлов и Пиралков, им налага мярка за неотклонение подписка. Това решение бе потвърдено пет дни по-късно от Софийския апелативен съд, който на 28 януари окончателно отхвърли иска на държавното обвинение за задържането под стража на Павлов и Пиралков. По-любопитното обаче в случая бяха мотивите на председателя на апелативния съд Татяна Кънчева. Според нея на служители в търговски дружества не може да се търси съдебна отговорност по чл.282 от Наказателния кодекс. Обект на защита по чл.282 от НК са обществените отношения, свързани с правилното и нормално функциониране на държавния и обществен апарат и неговите органи, т.е. става дума за посегателства, ситуирани в специфичната дейност по осъществяване на държавната власт, а не на такива, извършени в търговски дружества, се казва в мотивите на съдия Кънчева. Ще рече, че когато прокуратурата повдигне обвинения по чл.282 срещу шефове на търговски фирми, тя или не гледа сериозно на заведеното наказателно дело, или смята да използва властта си за репресивни или икономически цели, или прокурорът, повдигнал обвинението, не познава правната материя. Впрочем тази последна хипотеза бе изказана и от съдия Кънчева.Да се твърди, че уставът на банката е нормативен документ (както прави прокуратурата в обвинението срещу Павлов и Пиралков), показва само и единствено, че прокурорът не познава материята, уреждаща въпроса кой акт е нормативен и кой не, пише в мотивите си съдия Кънчева.Разгромът на държавното обвинениестана пълен, след като бе отхвърлен искът за отстраняване от длъжност на Любомир Павлов и Васил Пиралков. В началото на това дело прокуратурата получи надежда за успешен (за нея) изход. На 27 януари софийският градски съдия Георги Колев прие аргументите на обвинението. Тъй като Павлов обаче не са яви на делото по здравословни причини (адвокатът му Илиан Василев представи болничен лист), съдия Колев го раздели на две и отстрани от длъжност само присъстващия в залата Васил Пиралков. Точно това впоследствие се оказа фатално за прокурорите.При обжалването на присъдата за отстраняването на Васил Пиралков от длъжност - на 1 февруари 2004 г., Софийският апелативен съд отмени решението на СГС. Мотивите са, че Георги Колев неправомерно е разделил на две делото за отстраняване на Павлов и Пиралков от длъжност. Поради тази причина апелативният съдия Галина Тонева го върна за разглеждане от нов съдебен състав на СГС. Аргументът й е, че Георги Колев вече веднъж се е произнесъл по делото и не съществува гаранция, че ако отново трябва да отсъжда по него, няма да е безпристрастен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във