Банкеръ Weekly

Финансов дневник

София търси застраховател за колите си

Столичната община обяви открита процедура за  възлагане на обществена поръчка с  предмет сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно Каско” и "Злополука на местата в МПС” на служебни автомобили, стопанисвани от общината и от  общински предприятия за социални услуги. Прогнозната стойност на поръчката е 190 455 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 9 май 2018 година.

Държавното предприятие "Фонд затворно дело" също обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховка на активите и медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на предприятието по ДПФЗД" по две обособени позиции.

Първата позиция е застраховка на активите в предприятието по групи: застраховка "Каско" или еквивалентна за автомобилите на предприятието; застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите; задължителна застраховка "Трудова злополука” на работниците и служителите на предприятието; задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”; имуществено застраховане на сградите на предприятието и неговите поделения в страната; застраховка на реколтата от земеделски култури: овощни и полски (пролетници и есенници) на предприятието; застраховка на селскостопански животни на предприятието.
Втората обособена позиция е медицинска застраховка "Заболяване" на служителите.
Прогнозната стойност на поръчката е 73 500 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 13 април 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във