Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОБСТВЕНИКЪТ НА БОРИКА ЩЕ ПОЛУЧИ ТЕЖКА ЗЕСТРА

Вълненията покрай предстоящото сключване на предпазно споразумение с МВФ и изискванията на Фонда за намаляване на ръста в кредитирането изтласкаха на заден план проблема с продажбата на Борика ЕООД. Неин единствен собственик сега е БНБ. А именно желанието на БНБ да се раздели с дружеството, което обслужва плащанията с дебитни карти, стана повод за раздори в банковия сектор още през есента на 2003 година. Тогава мениджърите на кредитните институции се разделиха на два лагера. В единия бяха застъпниците на идеята Борика да бъде продадена на Банксервиз - дружеството, което обслужва междубанковите плащания и чиито акционери освен БНБ са и 28 търговски банки. Мотивите на банкерите бяха, че по този начин всички кредитни институции, които са преки клиенти на Борика, ще могат да контролират дейността на дружеството. В същото време БНБ също ще може да надзирава работата му и по този начин да изпълнява една от основните си функции, възложени й по закон - да следи за безпроблемната работа на платежната система в страната.Вариантът Борика да бъде купена от Банксервиз обаче намери и своите критици. Собственикът на РОСЕКСИМБАНК и на ДЗИ Емил Кюлев например заяви, че ако Борика ще се продава, неин купувач трябва да бъде частен инвеститор, а не дружество, в което акционер е БНБ или друга държавна структура. Кюлев и изпълнителният директор на РОСЕКСИМБАНК Владимир Владимиров предложиха търговските банки да създадат ново - напълно частно дружество, което да купи Борика от БНБ. В края на 2003-а двата лагера се обединиха около позицията, че мениджърите на националния картов оператор трябва да разработи стратегия за развитието му, която да бъде обсъдена от търговските банки и от БНБ. И едва след като тя бъде одобрена, Централната банка да обяви процедура за продажбата на Борика ЕООД. В края на април 2004-а въпросната стратегия, която обхваща периода 2004-2008 г., вече бе факт и в момента се обсъжда от търговските банки. От нея стават ясни две неща. Първо, че дружеството работи на печалба, която с всяка година нараства (а в края на 2003-а парите му на депозит - 4.68 млн. лв., са повече от една трета от балансовото му число). Второ, за да осигури безпроблемното обслужване на плащанията с дебитни карти, Борика ЕООД се нуждае от големи инвестиции, които трябва да бъдат направени до края на 2008 година. Според стратегията за развитие на дружеството дотогава в подобряване на информационните му мрежи, поддържащи плащанията с дебитни и кредитни карти, трябва да бъдат инвестирани около 6.1 млн. евро. Най-много пари - 2.32 млн. евро, ще струва изграждането на резервен картообработващ център, който да поеме обслужването на плащанията при евентуално блокиране на основния център на Борика. Още 1.5 млн. евро ще отидат за създаването на дублираща изчислителна система и допълнителни дискови подсистеми, поддържащи данните за финансовите операции с дебитни и кредитни карти. Близо 645 хил. евро ще бъдат инвестирани за доставката на специализирани терминални устройства за картови плащания. А други близо 350 хил. евро ще се вложат в софтуер за автоматично зареждане на криптографски ключове в банкоматите. Около 668 хил. евро ще погълне подготовката за въвеждането на ново поколение дебитни и кредитни карти с вграден в тях микрочип - т. нар. смарт-карти. Всички тези проекти Борика предвижда да финансира до 2008 г. със собствени средства. Задачата не е непосилна, като се има предвид, че в края на 2003-а дружеството разполага с депозити за 4.68 млн. лв., а чистите му годишни приходи са около 4.1 млн. лева.Но Борика трябва да направи и други инвестиции, които са не по-малко неотложни от изброените дотук и не могат да бъдат покрити от приходите на фирмата. Става дума за самото въвеждане на смарт-картите и за покупката на сграда, в която да бъде настанена централата на Борика, след като БНБ продаде дружеството си. По предварителни изчисления тези два проекта ще погълнат минимум 10 млн. евро - средства, които могат да бъдат набавени или чрез вземане на дългосрочен заем, или чрез увеличение на капитала на Борика. Всички изброени дотук фактори ще бъдат взети предвид от БНБ при изготвянето на схемата за продажба на Борика. Според някои експерти цената, която ще поиска Централната банка за 100% от капитала на дружеството, ще е около 8 млн. лева. Отсега може да се прогнозира, че то ще може да изпълни инвестиционната си програма и ще може да предлага услуги на европейско равнище само ако бъде продадено на фирма, в която участват повечето български банки. Единствено по този начин ще има достатъчно гаранции, че новият собственик на Борика ще разполага с достатъчно пари, за да увеличи капитала му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във