Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЦКБ ОСВЕЖИХА НАДЗОРНИЯ Й СЪВЕТ

Общото събрание на Централна кооперативна банка взе решение, което едва ли ще се хареса на дребните акционери, закупили от акциите й на фондовата борса. На 30 юни бе прието да не се разпределя дивидент, а цялата печалба на кредитната институция за 2004 г. в размер на 5.64 млн. лв. да бъде заделена във фонд Резервен. Разбира се, от гледна точка на бъдещето на банката това е може би единственото правилно решение, тъй като води до увеличение на собствения й капитал, повишава стабилността й и разширява възможностите за по-бързо увеличаване на броя на отпуснатите кредити и за по-добри пазарни позиции. А с изброените фактори се съобразяват всички стратегически инвеститори и мажоритарни акционери на кредитни институции. Неслучайно, след като БНБ наложи ограничения за ръста на кредитите, почти всички банки вписаха печалбите си за 2004 г. в собствения си капитал. Тези аргументи едва ли ще стоплят сърцата на дребните акционери, които у нас, за разлика от други държави, са свикнали да печелят от инвестициите си в банкови акции, като получават дивиденти. Но ако ЦКБ бе разпределила печалбата си от 5.64 млн. лв. между акционерите си, те щяха да получат по 17.44 стотинки на всяка акция с номинал от 1 лев. При това положение всеки собственик на 1000 акции би получил 174.4 лева. Акционерите на банката решиха да направят промени в надзорния й съвет. От него бе освободен Божидар Григоров, тъй като тригодишният му мандат изтече. През 2002 г. Григоров сключи договор със собствениците на банката, който включваше и ангажимента да влезе в надзорния й съвет и да отговаря за цялостното й преструктуриране. Акционерите са отчели, че той е изпълнил всички свои обещания, тъй като за трите години ЦКБ е увеличила клиентите си четири пъти, а активите й са нараснали три пъти. Общият размер на балансовото число на банката в края на 2004 г. е 555.83 млн. лв. и в сравнение с 2003 г. се е увеличил с 56 процента. Кредитите в края на 2004 г. са 240 мн. лв. - с 43% повече, отколкото през 2003 година. Капиталовата адекватност на ЦКБ е 15.31%, а собственият й капитал е 56 млн. лева.На мястото на Божидар Григоров в надзорния свет на ЦКБ е избрано дружеството ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което притежава 67.38% от капитала на банката. Негов едноличен собственик е Химимпорт, който чрез групата и чрез още две-три фирми контролира 98% от капитала на банката.Акционерите дадоха правомощия на съвета на директорите на ЦКБ да вземат решение за емитиране на облигации, чийто общ обем през следващите пет години не може да надхвърля 15 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във