Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” за 2016 г.

От одитния орган обясниха, че ВУЗ-а не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото си. 

Като основна причина за отклоненията се посочва липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват финансови и счетоводни нарушения. Заради това съществува риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет. Например, по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв.

За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във