Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЛЕД РЪСТА В КРЕДИТИРАНЕТО СЛЕДВА КРИЗА

Всяка банкова система при дълговременен ръст в кредитирането се изтощава по отношение на капитала, коментираха банкери, присъстващи на проведеното от 9 до 12 февруари 2005 г. финансово изложение Банки, инвестиции и пари в Пловдив. Анализът на 20-те банкови кризи през последните 30 години показва, че три-четири години преди кризисния период е имало устойчив ръст при кредитирането, твърдят експерти от БНБ. Според тях, това показва, че нашата банкова система не е застрахована от поредна криза. Статистиката на БНБ сочи, че през 2004 г. банките са отпуснали кредити за 13 млрд. лева. За сравнение, през 2003 г. раздадените заеми са били за 9 млрд. лева. През 2004 г. ръстът на кредитите (47%) изпреварва значително този на собствения банков капитал (4.7%), а увеличението на привлечените средства от граждани и фирми се изравнява с това на кредитите, каза Стоян Манолов, шеф на Дирекция Дистанционен надзор и анализи в БНБ. Делът на редовно обслужваните кредити се запазва в рамките на 91% от всички отпуснати банкови заеми. Ликвидността на финансовокредитната система е добра, отчете Манолов. Размерът на кредитите спрямо този на депозитите е достигнал 70 процента. Според някои експерти в БНБ това е пределно високо съотношение, което не трябва да се надхвърля, ако банките искат да поддържат добър баланс между кредитния риск, печалбата и ликвидността си. По време на срещата в Пловдив бе отчетено, че съотношението на банковите активи към брутния вътрешен продукт (БВП) през 2004 г. е 65 процента. Депозитите в банките са 44% от БВП, а кредитите - 35% от БВП. Тези нивата са ниски в сравнение с държавите членки на ЕС, коментира председателят на УС ан АТБ Димитър Костов. - Съотношението активи - БВП в старите страни членки е 260%, а при присединилите се наскоро държави е 80 процента. Според него има тенденция към концентрация в банковия сектор. Банковата система у нас трябва да отговори на серия условия след приемането ни в ЕС, припомни Димитър Костов. Регулацията и надзорът на финансовия сектор и банковото посредничество трябва да се адаптират към европейските норми, трябва да се прилага новият стандарт за измерване и управление на рисковете - известен като Базел II, банките трябва да се подготвят за конкуренцията на европейския пазар. Най-трудно ще бъде с банкирането на дребно, по-висока скорост на интеграция се очаква в корпоративното банкиране, прогнозира Костов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във