Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЛЕД ПОКУПКАТА НА ХЕБРОСБАНК ЩЕ СЕ ЗАИНТЕРЕСУВАМЕ И ОТ ХЪРВАТСКАТА НОВА БАНКА

Мартин Грюл, старши главен мениджър на Банк Аустрия за Централна и Източна Европа и председател на надзорния съвет на Ейч Ви Би Банк Биохим, пред в.БАНКЕРЪГ-н Грюл, във всички ли държави, където Банк Аустрия има свои дъщерни дружества, се дава приоритет на услугите за граждани?- Да, навсякъде в страните от Централна и Източна Европа ние слагаме ударението върху ритейл банкинга (б.а. - това са всички услуги, предлагани на граждани и за малък и среден бизнес).Каква е причината за тази политика?- В дългосрочна перспектива пазарът на услуги за граждани и за малки и средни предприятия има най-голям потенциал за растеж. По тази причина всички дъщерни дружества на Банк Аустрия в страните от Централна и Източна Европа са много активни в ритейл банкинга и най-вече при отпускането на кредити за гражданите и малките и средните фирми. В Полша например нашата банка започна да предлага ипотечни кредити преди две години и отбелязахме годишен ръст от по 60 процента.Не се ли опасявате, че при влошаване на икономическата конюнктура в страните от Централна и Източна Европа в един момент дъщерните ви банки могат да инкасират голям обем от необслужвани заеми заради сегашното агресивно кредитиране?- При отпускането на заеми трябва да се вземат всички видове рискове и да се действа много внимателно.Поддържането на агресивна кредитна политика изисква и увеличаване на капиталите на банките, които я провеждат. Какви средства е заделила Банк Аустрия за вдигане на капиталите на дъщерните си институции?- За Банк Аустрия не представлява проблем да увеличи - при необходимост, капиталите на дъщерните си банки в страните от Централна и Източна Европа. За целта ние разполагаме с близо 1 млрд. евро от емисията акции на Банк Аустрия, която пласирахме на международните капиталови пазари през 2003 година. Ако се окаже, че този ресурс е недостатъчен, Банк Аустрия е в състояние да осигури допълнителни средства, като ги привлече под формата на подчинен срочен дълг или на дългово-хибридни инструменти.Банк Аустрия и дъщерната й институция в България Ейч Ви Би Банк Биохим преговарят за покупката на ХЕБРОСБАНК, която е собственост на Риджънт Пасифик Груп. Има ли намерение Банк Аустрия да придобие и хърватската Нова Банка, която също е собственост на Риджънт Пасифик Груп?- През следващата седмица очаквам да имаме конкретни резултати по преговорите за покупката на ХЕБРОСБАНК. Що се отнася до Нова банка, знаете, че Банк Аустрия притежава една от силните банки в Хърватска - Сплитска банка, и вероятно след покупката на българската ХЕБРОСБАНК можем да преговаряме и за Нова банка.Навсякъде ли в Централна и Източна Европа смятате да увеличавате пазарните си дялове, като купувате банки?- Политиката ни е дъщерните институции на Банк Аустрия в Централна и Източна Европа да разширяват пазарните си дялове чрез предлагането на нови услуги и привличането на нови клиенти. Но при положение че видим добри възможности, ние ще придобиваме и нови банки, които ще обединим със структурите, които вече притежаваме в страните от този регион.

Facebook logo
Бъдете с нас и във