Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИНИТЕ ЧИПОВЕ

Възвръщаемостта и печалбата са мотивите, които ръководят поведението на хората не само в икономиката, но и във всяка сфера на човешкия живот. Общуването, приятелството, дори принадлежността към определен социален кръг се основават на тези стимули. Ние инвестираме време, енергия, чувства и се надяваме, че ще ни отвърнат с добронамереност, поне равностойна на нашата. Но понякога, въпреки всички усилия и старания от наша страна, дори най-надеждните приятелства и връзки фалират. А какво да кажем тогава за надеждността на фирмите, в които избираме да инвестираме? Сигурни ли са вложенията в акции? Инвестициите в кои компании ще ни донесат най-висока рентабилност в дългосрочен план?Най-голям успех във всяко начинание обикновено се постига, когато внимателно бъде претеглено съотношението между риска, който се поема, и възможната печалба. В покера например чиповете с най-висока стойност са оцветени в синьо. Оттам идва и названието на акциите на най-качествените и благонадеждни корпорации, търгувани на фондовите борси - сини чипове. Смята се, че тези компании са в отлично финансово състояние и са се утвърдили като лидери в своя бранш. Главната полза от закупуване на акции на сините чипове е възможността да се направи рентабилна инвестиция и да се получи добра възвръщаемост в дългосрочен план. Неслучайно инвестициите в сините чипове са едни от основните сделки, които се извършват на Уолстрийт (където, както е известно, се намира най-голямата фондова борса в света). Някои от водещите международни финансови институции са разработили различни начини за по-лесно и по-бързо закупуване на акции на сините чипове. Това става чрез директен достъп до борсата чрез ИНТЕРНЕТ, без посредничеството на финансови или брокерски къщи. Но дали и в България нещата са толкова розови? Може ли да се говори за български еквиваленти на сините чипове и как да се разбере кои са те?Сините чипове обикновено са компании, които произвеждат и предлагат защитени срещу икономическите кризи стоки или услуги. Такива са продуктите от първа необходимост като пастите за зъби, дрехите или храните. Фирмите, които ги произвеждат, до голяма степен са защитени от рецесия, тъй като дори да намалее, потреблението на тези стоки никога не спира напълно. Въпреки че сините чипове не се разрастват с темпото на много други компании, печалбата от техните акции е стабилна и предвидима. В повечето случаи те имат отлични показатели по отношение на паричния поток и ликвидността. Това дава на мениджмънта им повече възможности да маневрира на пазара при обратно откупуване на акциите, при погасяването на дълговете или при изплащането на дивидентите. Компаниите, спечелили си прозвището сини чипове, могат да бъдат два вида: печеливши и способни или печеливши, защото са способни. На пръв поглед двете дефиниции изглеждат еднакви, но в действителност съществено се разминават. Първите имат успешно производство от самото начало, солиден мениджмънт и извличат печалби дори от фактори, върху които компанията не може да влияе. Вторите стартират с посредствени производствени показатели, но благодарение на находчивия мениджмънт, който успява да приспособи продуктите им към изискванията на пазара, впоследствие наваксват и заемат водещи позиции в своя бранш. Нашата препоръка е инвеститорите да се ориентират към корпорации от втория тип. Причината е, че в дългосрочен план акциите на тези компании са по-надеждни и обещават по-големи приходи. Докато за корпорациите от първия тип има опасност да се разпределят лошо първоначалните печалби и постепенно да загубят позиции. За да може един човек да си осигури печеливши инвестиции, той трябва да изгради свой кръг на компетенциите, т.е. да се насочи към браншове, които познава, и да систематизира съответната информация. В този кръг на компетенциите трябва да бъде проведено цялостно проучване, за да бъдат установени преимуществата на дадена компания пред нейните конкуренти. Най-добрият източник за подробности от кухнята на бизнеса са лица, които познават фирмата отблизо - клиенти, доставчици, бивши и настоящи служители, конкуренти, браншови сдружения. Всички те могат да доставят полезна и ценна информация. Инвеститорът може да си състави портфолио с данни за десетина корпорации, но дори тогава повечето от вложенията му ще се концентрират в три или четири вида акции. Ръстът на продажбите е ключът към успеха на една компания и това е един от белезите, по които могат да се разпознаят сините чипове. Самоцелните обширни проучвания и усъвършенствания на продукта от страна на производителите са неадекватни и безсмислени, ако не доведат до скок на продажбите. В този смисъл е добре инвеститорите да проучат способностите на отдела по продажби на избраните от тях корпорации, като обърнат особено внимание на изследванията на потребителските групи. Съществени показатели са платежоспособността и престижът на потребителите, които закупуват съответния продукт заради неговия позитивен имидж. Въпреки това дори мащабните продажби не са достатъчен индикатор за стабилността на сините чипове. За да може един инвеститор да се увери, че една корпорация е печеливша, добре е да вземе предвид нейните маржове на печалба (това е разликата между приходите от дейността минус разходите - без административните). Качествената компания трябва да печели повече от необходимото, за да се задържи в бранша и разумно да разпределя този капитал. В българските условия е трудно да се говори за класически примери на сини чипове, но все пак има компании, които биха могли да се възприемат като своеобразни еквиваленти. Това са предимно приватизирани компании, често с чуждестранни акционери, които запазват и се стремят да доразвият печелившите производствени стратегии. Но инвеститорите не бива да се подвеждат по позитивния им предприватизационен имидж. Съществува опасност новото им ръководство да не оправдае надеждите на хората, закупили техни акции. То може да не успее да пригоди добрите си намерения към спецификата на българските икономически особености, а упоритите опити за увеличаване на производството да се провалят заради неудовлетворените изисквания на пласмента. В електронния сайт на Българската търговско-промишлена палата е публикувана информация за 50-те топфирми, представени на Българската фондова борса (своеобразен български еквивалент на сините чипове), класирани по рентабилност на собствения капитал. Съществена разлика между западните капиталови пазари и българския е фактът, че у нас могат да бъдат закупени акции само чрез инвестиционен борсов посредник, докато в повечето държави това изискване не е задължително, а е въпрос на личен избор. В САЩ например всеки гражданин може свободно да се свърже с борсата и на базата на свои собствени наблюдения и анализи да прецени в кои компании да вложи парите си. Основните показатели, по които можем да разпознаем водещите компании у нас и в Западна Европа, са сходни. Прозвището сини чипове на Запад се дава на фирми, които са се търгували на регулиран финансов пазар не по-малко от 10-12 месеца и през изминалите 25 години са давали непрекъснато дивиденти. Освен това през последните 10-12 години размерът на дивидентите се е увеличил поне пет пъти. Още едно изискване е поне 80 институционални инвеститори да имат дялове в компанията. Освен това тя трябва да може да предложи на пазара поне 5 милиона броя незаети дяла от капитала си. Изискванията към българските сини чипове са много по-ниски. Акциите на тези компании трябва да се търгуват на Българска фондова борса поне от три месеца. Пазарната капитализация на въпросните дружества да не е под 2 млн. лева, а броя на акционерите им да е минимум 500. Задължително условие също така е акциите на компаниите да са търгуване на 20% от борсовите сесии през последните три месеца.Едва ли можем да припишем голяма част от тези характеристики на познатите ни български фирми. Но все пак да не забравяме, че развитието на капиталовия пазар в България тепърва ще набира скорост. Законите и нормативните документи, които регламентират правилата за работа на фондовата борса и на публичните дружества, ще се доусъвършенстват и това ще доведе до по-благоприятни условия за рентабилни инвестиции. А времето от своя страна е най-достоверният показател за открояването на всяка корпорация като перспективна и рентабилна. НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ: Търсете компании със способен мениджмънт. Добрият мениджмънт е готов да жертва моментните печалби за сметка на дългосрочните и се стреми да поддържа последователни и честни отношения с акционерите.Закупувайте дялове на дружества от развиващи се браншове и с регистрирани печалби през годините, по-високи от средните за индустрията. Успешни са само инвестициите в стабилни компании. След като определите рентабилността на даден бранш, отчетете цената на избраната от вас компания и преценете дали точно сега е най-изгодният момент да купувате. Стойността на закупената от вас акция може и да се понижи, но това не е причина за безпокойство, тъй като вие сте станали част от един солиден бизнес с перспективи за развитие. А понижаването на цената е моментната пазарна интерпретация на стойността на акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във