Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИНДИЦИТЕ УПРАВЛЯВАТ БЕЗКОНТРОЛНО ФАЛИРАЛИТЕ БАНКИ

Проектозаконът за банковата несъстоятелност е подготвен в БНБ и аз съм един от неговите автори. Той е изготвен под наблюдението на МВФ и е съгласуван с правния отдел на Фонда. Внасянето и обсъждането му в парламента се наблюдава от МВФ и от Световната банка. Целта на проектозакона е да бъде установен един много по-сериозен контрол върху синдиците на банките, тъй като те управляват огромни активи, а надзорът върху действията им е много слаб, за да не кажа никакъв. Практиката при управлението на несъстоятелността на банките показа, че синдиците им се възползват от тази липса на контрол. В момента основният проблем е, че съдът не може ефективно да надзирава действията на синдиците. Просто защото контролът върху решенията, които те вземат, и операциите, които извършват, се осъществява от един съдия. Той няма административен апарат и не може да проверява синдиците. Обикновено съдията не изисква информация, не прави анализи на това, което синдиците са представили като документация. Той дава разрешения или одобрения, като си седи в кабинета и приема това, което му носи синдикът.Съдията няма нагласата на активната администрация, а само тя може да упражнява един ефективен надзор. Затова в този проектозакон сме се опитали да обособим функцията на един административен контрол върху дейността на синдика и да я възложим на Фонда за гарантиране на влоговете. Идеята е под негово управление да минат и вече обявените в несъстоятелност банки. С две думи - целта на проектозакона е да има плътен и ежедневен контрол върху работата на синдиците. Да се види как те управляват активите на фалиралите банки, как ги осребряват, как разпределят имуществото. Това е основното, което се опитва да реши този закон. Просто защото това е дейност за по-активна администрация, която не е присъща на съда. Съдът се занимава с правораздаване - с решаване на спорове.В момента Фондът не разполага с администрация, но може много бързо да организира свой екип от специалисти при фалит на дадена банка. Смятаме, че с една малка администрация Фондът може да упражнява ефективен контрол върху синдиците. Той е заинтересован от добрата работа на синдиците, защото е един от големите кредитори на обявените в несъстоятелност банки. В проектозакона ние изравняваме по права Фонда за гарантиране на влоговете с всички вложители, за да може той да действа в техен интерес. След Фонда са кредиторите, до които в едно производство по несъстоятелност рядко се стига - това са банките. Самият Фонд е заинтересован колкото може повече кредитори да събират своите вземания. Освен кредитор Фондът е й публична институция, на която са възложени контролни функции. Той действа като държавна администрация. В проектозакона предвиждаме пред съда да не се обжалват всички оперативни разрешения и одобрения, които Фондът дава за дейността на синдиците - програмата за осребряване, бюджетът на синдика, възнаграждението му. Ако се даде възможност те да бъдат атакувани по съдебен ред, това ще блокира процедурите по несъстоятелността на банката. Но решенията на Фонда, в които се отразява статутът на синдика - освобождаването му, намаляването на заплатата му, другите санкции, ще могат да се обжалват пред съда.Фондът ще дава разрешение за започване на осребряване на имуществото, а синдикът е този, който извършва сделките и той си носи отговорността за тях пред кредиторите. Действията му винаги могат да бъдат атакувани пред съда, ако кредиторите сметнат, че техните интереси са накърнени.Някои опоненти на проектозакона твърдят, че част от текстовете му противоречат на конституцията, но аз не можах да чуя нито един смислен аргумент в тази насока. Преди месец имаше един дебат в правната комисия на парламента. Той окончателно ме убеди, че сериозен мотив в полза на противоконституционността на някои текстове не може да се чуе. Логиката на опонентите е, че проектозаконът посяга на правата на съда. Но под правата на съда в конституцията се има предвид правораздавателната му компетентност - там където се решават правни спорове, а не когато става въпрос за администриране. А според мен, проектозаконът за банковата несъстоятелност не посяга към нито едно правораздавателно правомощие на съда.Валери Димитров - председател на икономическата комисия в Народното събрание

Facebook logo
Бъдете с нас и във