Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синдиците събраха над 10 милиона от парите на КТБ през последната седмица

За седмицата до 24 март 2016 година, синдиците на КТБ са събрали общо 10 151 029.7 лева, следствие на предприетите от тях действия по събиране на вземанията, показват данните в седмичния доклад представен във Фонда за гарантиране на влоговете в България. 

От тях 10 138 044.81 лева, или 99.87% от общата сума са осребряване и вземания от ценни книжа, в случая падеж на облигационна емисия.

В допълнение вземанията от физически лица по дължимите от тях кредити, в следствие от предприети активни правни действия са 5 554.43 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във