Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синдиците продадоха акциите на КТБ в "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ"

Синдиците продадоха акциите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) в платежния оператор "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД със 17,5% премия. Това става ясно от отчета на Ангел Донов и Кристи Маринова за периода 11-15 април, публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

Миналата седмица стана ясно, че синдиците разглеждат постъпили оферти от други търговски банки за дяловото участие на КТБ в компанията, която предлага платежни услуги и поддържа част от платежната инфраструктура в страната.

Делът на КТБ в "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" е в размер на 0,86%, съответстващ на 92 133 акции, които са с номинал 10 лв. Към 31 декември 2014 г., откогато е последният одитиран годишен отчет на компанията, акционерният капитал на оператора е в размер на 10 638 940 лв., разпределен в 1 063 894 книжа с номинал 10 лв.

Купувачът не е известен, имайки предвид, че заради спазването на професионална, банкова и търговска тайна наименованието му в отчета на синдиците е заличено. При всички случаи купувачът е или Българската народна банка, или търговска банка, акционер в "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ", тъй като платежният оператор е собственост на централната банка и търговските банки в страната.

От отчета става ясно още, че през миналата седмица освен осребреното дялово участие синдиците са събрали още 44 849,46 лв. от предприети от тях правни действия по осребряване на вземанията на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във