Банкеръ Weekly

На вниманието на Комисията за финансов надзор!

Симбиозна далавера

Кредитори и застрахователи в един юмрук срещу гражданите

Българският пазар не отсява по-гъвкавите, по-адаптивните и по-работещите. При него оцеляват тарикатите, тези некоректните играчи, които използват кризата, за да извлекат максимална печалба. Така вместо да оцелее по-добрият, налага се по-нахалният. Симбиозата кредитор - лизингодател - застраховател например често е в ущърб на клиента. Да оставим това, че лизингодателя ни натрапва застраховател , с когото работим, каквато е официалната формулировка. Да не мислим и за това, че този привилегирован грижовник за вероятните ни бъдещи щети ни хързулва често с по-неизгодни от средните за пазара оферти... Неприятностите почват, когато опрем до услугите на натрапения ни застраховател.


Потърпевши се обърнаха към БАНКЕРЪ като към последна инстанция по прозрачни казуси, в които гражданите са измамени просто защото са се доверили на симбиозна далавера. И са доведени до безпомощно състояние да се погрижат за интересите си.


Внимание, фенове на покупките с разсрочено плащане! Съзнателно сгрешени адреси обезсилват застрахователни полици!


nbsp;


Гражданинът Ивайло решава да си купи нов телевизор. Отива в мощна търговска верига за битова електроника, която подслонява не само апетитна техника, но и недобронамерени помощници на клиента, които ще направят изплащането на телевизора неусетно - с месечни вноски от малко над 100 лева. Нашият човек подписва договор с Джет кредит, която в документите е изписана като БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД. Както е редно, Ивайло е помолен внимателно да прочете екземпляра си от договора и да го подпише. Публично известно е, че когато четем подобен договор, обикновено гледаме погасителния план, вярното изписване на ЕГН-то, хвърляме бегъл поглед върху условията по потребителския кредит и слагаме парафа. Едва ли някой смята за важна информацията, отнасяща се до точния му адрес. Но точно тук ви чака на гюме, както казват футболните фенове, кредиторът. Той ви е заложил капана, от които измъкване няма. Лека фрустрация от скорошната придобивка, малко суматоха, малко невнимание и... сте шаран в мрежата му.


В случая на Ивайло нещата преобръща една малка неточност в адреса му. В договора му, иначе педантично изписан, блокът вместо 60Б е изписан като 30Б. Това едва ли би притеснило някой от четящите тези редове. При верни паспортни данни и липсата на комунистически рестрикции като софийско гражданство едва ли точно блокът е толкова важен. Пък и по-късно става ясно - такъв блок в жилищния комплекс въобще няма, така че грешката повече от очевидно е техническа. Но последствията от тази грешка са съсипителни.


Ивайло взема телевизора си и още ненарадвал му се, се разделя с него. Някой друг, който е имал по-силно желание да го притежава, разбива дограмата на апартамента му на първи етаж, реже кабелите му и го отнася. Полицията пристига, отпечатъци няма, работено е с ръкавици. Следват жалби, обяснения и ....нищо. Един протокол, който трябва да послужи пред застрахователя.


Тогава в ролята си на защитник на интересите на Ивайло изпъква фигурата на застрахователя. Това е Марш ЕООД, застрахователен агент на ЗК Уника АД, уважаван застраховател. Какво обаче се оказва - в удостоверението от МВР адресът на взлома е един (блок 'b960Б), а в застрахователния сертификат е друг (блок №30Б), което според Уника прави полицата невалидна.


Ивайло тръгва да си търси правата и след две седмици, загубени в разговори с лизингодателя , най-сетне получава служебна бележка, която да представи пред застрахователя. В нея се обяснява че поради техническа грешка (така пише), има се предвид грешка, допусната от БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД , е ... сгрешен адресът... на Ивайло. Служебната бележка, която оневинява потребителя, е от 23.08.2011 година.


И това обаче се оказва недостатъчно, за да бъде възстановена щетата. За да вземе решение, застрахователят изисква и становище на прокуратурата по случая с откраднатата вещ, да не би случайно да има някаква измама. Отново следва загуба на време, отсъствия от работа и разправии, докато Софийската градска прокуратура издаде въпросното свидетелство (Ивайло чака свидетелството с месеци, накрая отива да безпокои прокурорите, там му казват да го чака по пощата, той не го дочаква, пак отива и след 3 часа мотаене му дават заветното Вярно с оригинала).


Радостта на Ивайло обаче е кратка, защото застрахователят отказва да плати пълната щета, а предлага само 50% от стойността на новия телевизор. Но Уника си има своето основание - грешен адрес. Човек остава с чувството, че носят парите от обезщетението като пенсия в родопска махала - с пощальон в измачкан бял плик.


След дни ходене по мъките в отговор на въпроса Защо? му подхвърлят документ, който изличава и остатъка от усмивката му. Това е Анекс 'b93 към Рамков договор...... за застраховка Защита на имущество между Уника и Париба. В него дословно е записано, че: В случай на допуснати технически грешки в издаваните застрахователни сертификати относно местонахождението на застрахованото имущество застрахователят ще изплати на застрахования 50% (петдесет процента)от одобреното застрахователно обезщетение.


На това му се вика цинизъм. С анекс се променя договор между две страни, в ущърб на трета страна, изпълняваща добросъвестно ангажиментите си по своя договора. Което извиква въпроса: а дали пък служителките случайно допускат такива грешки!?


Задкулисните машинации, които кредиторът и застрахователят правят, са по схемата: бързи и лесни кредити - поносима цена - включена застраховка - 50 процента покритие.


Потърсихме реакцията на Комисията за финансов надзор. Оттам ни отговориха, че трябва официално да бъдат сезирани по случая, което ние мислим, че правим с тази публикация. Остава само да им предоставим документите. Може да е частен случай, но той чака справедливо решение.


Но може и да не е. Получихме сигнал за същата далавера, но с други участници в Бермудския триъгълник лизингодател - застраховател - клиент. Гражданинът хваща лизингаря, че номерът на блока му вместо 10 е записан като 1. Обръща внимание на симпатичната служителка. Тя се изчервява, извинява и пробва да въведе верния номер 10. Системата отхвърля нулата, последният знак изчезва, няма го и при следващите шест принтерни разпечатки. Без обяснима причина, без отговор от лизингодателя, който гражданинът чака и до днес. Той се опитва да си обясни мистерията с нарочна програма, която автоматично реже последната цифра, за да може при настъпила щета да се стигне до злокобния за клиента изход както при горния казус.


В редакцията позвъни и читателка, която ни се оплака, че е просрочила с няколко дни плащанията на месечната лизингова вноска на колата си и вноската по полица Автокаско на разсрочено плащане. Информирала е за това лизинговото дружество.


Тя пуснала с платежно нареждане сумата по лизинга и изрично уточнила, че плаща нея. Оставали броени дни до плащането и на Каско-то. От лизинга обаче силно я изненадали, като й поискали вноската за месеца с начислена лихва. Оказало се, че парите, които е пратила, са прихванати за плащане на вноската по Каско, въпреки изричното уточнение, че са за лизингова вноска.


За отговор потърсихме отново Комисията за финансов надзор. Оттам ни отговориха, че става дума за граничен случай. Лизингодателят бил в правото си да прибере парите по Каско, защото вече го е платил от името на клиента. Плащането ставало автоматично с настъпването на падежа на поредната вноска. Така той се пазел от вероятни щети, които ще трябва да плати на клиента от джоба си при липса на полица. Лизингодателят не може да допусне колата да остане без Каско. Пренебрегването на изричното уточнение за какво се плаща от страна на клиента обаче не се приема еднозначно от надзора. Нормално е да се влезе в контакт с клиента и да се стигне до прозрачно решение как да се действа, обясниха от КФН.


Нещата ще се променят, категорични са от КФН. Когато купувате кола на лизинг, ще можете да изберете застрахователя. Това ще стане възможно, когато се приемат промените в Кодекса за застраховането. Основният мотив е подобряване на защитата на потребителите.


Според новия текст, ако лизингополучателят плаща премията по Гражданска отговорност и Каско, той е страна по договора и трябва да се съгласи с условията по него. Така ще може да реши къде и при какви условия да се застрахова.


В момента лизинговото дружество, което е собственик на колата до изплащането й, посочва застраховател, въпреки че не плаща полицата. Често условията по нея са доста по-неизгодни от стандартните за пазара.


Така размерът на Каско например може да нараства драстично всяка година въпреки овехтяването, вместо да намалява. Обяснението е, че лизингодателят има много щети, рисков клиент е и тарифното число за него е по-високо.


Често дори и при изплатена кола, ако полиците изтичат скоро, лизинговото дружество пак задължава клиента да се застрахова при посочена от него компания точно преди прехвърлянето на собствеността. Ето защо клиенти не си карат колата, докато не получат нотариалния акт на свое име и сами не си направят застраховката.


Право на избор ще се дава и на хората, които са задължени да сключват застраховка при тегленето на заем. Те ще могат да преценят дали искат да се включат в груповия договор между банката и застраховател, или искат да си направят индивидуален в същото или в друго дружество, предвиждат промените в кодекса.


В момента често наследниците на починали погасяват техни кредити въпреки застраховката. Масовата практика е банката да задължава клиента да се застрахова в посочена от нея компания, а в повечето случаи двете дружества са свързани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във