Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИЛАТА НА СЛОВОТО ОБЪРКА СМИСЪЛА НА ДЕЛОТО

СПОР ЗА 336.9 ХИЛ. ЛЕВА ДОВЕДЕ SG ЕКСПРЕСБАНК И ДЕЛФИН 1 ДО ВРАТАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪДВърховният касационен съд може да сложи точка на едногодишния спор между SG ЕКСПРЕСБАНК и фирмата Делфин 1 ООД. На 16 април адвокатите на банката Иглика Логофетова и на фирмата Янчо Трончев се явиха в зала N16 на Съдебната палата и връчиха на Върховния касационен съд писмените си защити по делото. Цялата процедура отне десетина минути, а магистратите ще обявят решението си най-късно до месец.Фирмата Делфин 1, чийто основен собственик е Калояна Димитрова, твърди, че не е вземала от SG ЕКСПРЕСБАНК кредит в размер на 3.369 млн. лв. и че банката неправомерно е прихванала от сметките й 362 хил. лева. Според представителите на банката, Делфин 1 е получила кредита и въпросните 362 хил. лв. са прихванати, за да бъдат погасени около 11% от него. Делфин 1 е създадена през 1991 година. Тя притежава един от най-големите плаващи докове в Черно море. От самото си създаване започва да ремонтира кораби на параходство Български морски флот и до момента е изпълнила над 150 негови поръчки. Освен тях Делфин 1 е изпълнявала поръчки на около двайсетина чуждестранни фирми, между които са Колумбия Шипмениджмънт, Сайпръс Кей Джи Проджекс, Джърмани Ривър Лайнер, Джърмани Зодиак Маритайм Ейджънси, Ингланд Севън Сийс, Грийс Юро Къриърс, Грийс Епсилон Шипмениджмънт, Сайпръс Тюркиш Карго Лайнс, Тюрки Пакойл, Тюрки Арда Шипинг и Ю Ес Ей Махарт Сий Трейд.SG ЕКСПРЕСБАНК пък е шестата по големина кредитна институция в страната и от септември 1999 г. неин собственик е френският банков гигант Сосиете Женерал. До началото на 1999 г. Варненска корабостроителница бе един от основните клиенти на банката. Но след като предприятието бе обявено в несъстоятелност дълговете му към държавната по онова време ЕКСПРЕСБАНК в размер на 20.3 млн. щ. долара бяха откупени от Банковата консолидационна компания, която плати за тях 6 млн. щ. долара.Делфин 1 също е сред клиентите на банката и причината за конфликта й с нея, който вече е стигнал до последна съдебна инстанция, е именно Варненска корабостроителница. Историята започва през 1998 година. По това време Варненска корабостроителница дължи на все още държавната ЕКСПРЕСБАНК 20.3 млн. щ. долара, но се затруднява сериозно да ги погасява, а се нуждае и от нови заеми. За да решат проблема, шефовете на корабостроителницата се обръщат за съдействие към Транспортна банка - варненския клон на ЕКСПРЕСБАНК. Идеята е клонът да отпусне заем на частната фирма Делфин 1 ООД, но парите от него да отидат по сметката на корабостроителницата. Срещу тази услуга банката обещава да разсрочи взетия от фирмата друг заем, който й е отпуснат през 1996 г. и е обезпечен със залог на плаващия док. На 2 декември 1998 г. Калояна Димитрова сключва с Варненска корабостроителница договор за цесия, според който държавното предприятие прехвърля на частната фирма свое вземане за около 2.1 млн. щ. долара от кипърската компания Доли Марина Лимитед. По договора за цесия Делфин 1 ООД се ангажира да плати на корабостроителницата 3.369 млн. лева. На следващия ден - 3 декември 1998 г., по думите на адвокат Трончев - без да има искане за кредит, ЕКСПРЕСБАНК сключва с Делфин 1 ООД споразумение за овърдрафтен плафон за сумата от 3.369 млн. лева. Заемът е обезпечен с втора поред ипотека на същия плаващ док, заложен от фирмата по първия й заем.Така на 3 декември 1998 г. ЕКСПРЕСБАНК превежда на Делфин 1 ООД 3.369 млн. лв. и още същия ден те попадат по сметките на Варненска корабостроителница. Всичко върви гладко до началото на 1999 г., когато фалиралата Варненска корабостроителница бе обявена в несъстоятелност. На 16 март 1999 г. банката удължава срока, в който Делфин 1 ООД трябва да погаси въпросния заем, до февруари 2000 година. Но на 8 декември 1999 г. варненската кредитна институция е купена от френската Сосиете Женерал, а новите й собственици не са склонни да разсрочат наново заема. От пролетта на 2000 г. до началото на септември SG ЕКСПРЕСБАНК на няколко пъти служебно прихваща суми от сметките на Делфин 1 ООД - общо 362 хил. лева. Според адвоката на Делфин 1 Янчо Трончев, това прихващане е направено неправилно, тъй като фирмата въобще не била получавала заем от банката и не й дължи пари. Освен това Трончев твърди, че управителката на Делфин 1 Калояна Димитрова не е подписвала документ, с който да нарежда парите, получени по нейна сметка, да бъдат прехвърлени в сметките на Варненска корабостроителница. Според адвоката това е още едно основание фирмата да съди банката за прихванатите 362 хил. лева.Коренно различна е позицията на сегашните изпълнителни директори на SG ЕКСПРЕСБАНК Санди Жилио и Филип Гидез. Според тях споразумението за въпросния овърдрафтен плафон е сключено в резултат на преговори, започнати по писмено предложение на Делфин 1. А банката е прихващала сумите от сметките на фирмата точно на датите, когато тя е трябвало да прави погасителните вноски по овърдрафтния плафон. Освен това, според Жилио и Гидез, за извършения превод от сметката на фирмата в полза на Варненска корабостроителница е съставен платежен документ, който е подписан от Калояна Димитрова и този документ е приложен към делото.Спорът между Делфин 1 и SG ЕКСПРЕСБАНК за близо една година се превъртя през Варненския окръжен и Варненския апелативен съд с променлив успех за двете спорещи страни. На 21 март 2001 г. Варненският окръжен съд реши, че фирмата е получила заем от банката и от сметките й правилно са били прихванати 362 хил. лева. Три месеца по-късно обаче Варненският апелативен съд взе коренно противоположно решение и на 12 юни 2001 г. отмени решението на окръжния съд. Адвокатите на SG ЕКСПРЕСБАНК веднага обжалваха пред Върховния касационен съд. Но бяха атакувани от защитниците на Калояна Димитрова, които извадиха изпълнителен лист срещу банката за около 350 хил. лв. - размера на сумата, за която съдят банката, плюс разходите по делото.За да спре изпълнението, SG ЕКСПРЕСБАНК бе принудена да блокира въпросните 350 хил. лв. по сметка на Върховния касационен съд. Парите ще останат в нея, докато върховните магистрати не се произнесат окончателно по делото, по което последното заседание бе на 16 април 2002 година. Върховните съдии могат да издадат присъда в полза на една от двете спорещи страни или да върнат делото за повторно разглеждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във