Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ УДВОИМ КАПИТАЛА ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА

Кристоф Фрайтаг, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ПроКредит Банк, пред в.БАНКЕРЪГ-н Фрайтаг, измина една година, откакто беше учредена ПроКредит Банк. Каква е вашата оценка за работата на банката досега?- Според статистиката на БНБ, която регистрира всички отпуснати заеми над 10 хил. лв. за цялата финансова система, общият портфейл на банковата система се е увеличавал средномесечно с 1.4% като сума, докато ние увеличаваме месечно портфейла си с 27.7 процента. От друга страна, делът на ПроКредит Банк в общия портфейл на банковата система се е увеличил от 0.24% в края на януари до 0.47% към 30 април. Това ще рече, че всеки месец ние увеличаваме пазарния си дял. Освен това данните показват, че банката ни е постигнала среден месечен ръст от 20.7% и по брой отпуснати кредити. При това тук не са включени кредитите ни Динамо, които са от 100 до 10 хил. лв., а микрокредитирането е наша основна дейност.В края на октомври миналата година, когато започнахме дейността си, имахме 232 отпуснати кредита. Сега, в края на юни, имаме около 3000 кредита на обща стойност 16.3 млн. евро. От тях може би 2500-2600 заема са за суми, по-малки от 10 хил. лева. Средната сума на кредитите е около 11-12 хил. лева. А ние продължаваме да отпускаме предимно много малки заеми.Междувременно разкрихме клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Хасково. През последния месец открихме още два клона - в Пазарджик и Шумен, а сега подготвяме откриването на клон и в Благоевград.Какъв очаквате да бъде размерът на отпуснатите кредити на банката до края на годината?- От началото на тази година увеличихме кредитния портфейл от 6 млн. до 16 млн. евро, което означава, че сме прибавили нетно 10 милиона. Планираме да продължим да увеличаваме кредитирането със същото темпо и да добавим поне още 10 млн. евро до края на годината, с което общият размер на отпуснатите заеми да достигне около 25 млн. евро.Кои от банковите продукти се търсят най-много от клиентите ви?- Със сигурност най-голям успех има кредит Динамо. Всеки месец отпускаме около 4-4.5 млн. евро от този тип заеми. Освен това през последното тримесечие въведохме и новата дебитна карта. Досега сме издали около 600 карти. Изглежда, че те доста се търсят. Вероятно защото не искаме никакви такси за издаването им и за единични транзакции. Има единствено годишна такса от 15 лева. През следващата година смятаме да въведем други карти с по-широк обхват на предлаганите услуги като Юропей и може би някои от продуктите на VISA.Неотдавна въведохте и една нова услуга за продажба на оборудване втора ръка. Бихте ли разяснили какво представлява тя?- Това е нещо, което току-що започнахме да развиваме заедно с нашите германски колеги. Те осъществяват връзка с доставчиците на използвано оборудване и съоръжения чрез специално предназначените за тази цел панаири в Германия. Ние предоставяме възможност тези доставчици да пуснат своя обява на нашата ИНТЕРНЕТ-страница, а българските бизнесмени могат да публикуват там съобщения за това, което търсят. Ние следим какво се предлага и търси и когато се получи покриване на интересите, предлагаме финансови решения на желаещите да закупят дадено оборудване. Всичко това е възможно, защото ПроКредит приема използвани съоръжения като обезпечение по кредити. Мисля, че в България има търсене на използвани машини и съоръжения, а ние предлагаме финансови решения за тази цел.Осъществили ли сте вече някаква сделка?- Засега имаме много предложения за продажба, а също така няколко обяви за покупка, но все още няма сключена сделка. Все пак предлагаме услугата само от един месец. Освен това разработваме и нови депозитни продукти и по-точно - спестовните планове по тях, но е твърде рано да говорим за тази услуга. Планираме да ги въведем в края на лятото. Освен това мислим до края на годината да въведем и електронно банкиране чрез ИНТЕРНЕТ. От началото на март се присъединихме към електронната междубанкова мрежа СУИФТ (SWIFT) и вече имаме основната банкова инфраструктура. Банката вече получава достатъчно приходи, за да покрива разходите си. Започнахме със загуба от 390 хил. евро в края на миналата година. През първото тримесечие прибавихме още 164 хил. евро загуба, а през второто тримесечие постигнахме положителен резултат от 44 хил. евро. Така че шест месеца след започването на дейността ни можем да кажем, че банката вече не е на червено и започва да намалява натрупаните досега загуби.При това положение какви са прогнозите ви за резултатите към края на годината?- Не смятаме да правим фурор с печалба, тъй като ще продължим да развиваме банката с нови услуги, ИНТЕРНЕТ-банкиране, може би с още два нови клона за тази година, планираме и доста сериозна маркетингова кампания. Ще реинвестираме, каквото сме спечелили. В края на годината печалбата ни ще е може би около 50 хил. евро.Какво е мнението ви за гаранционния фонд за микрокредитиране на правителството? Чрез него се финансират именно хора, които са ваши потенциални клиенти.- Ние бяхме скептични към тази идея от самото начало. Не мисля, че субсидирането на лихвените проценти е правилен инструмент. В крайна сметка предприемачът трябва да се научи да носи отговорността и риска за своята дейност, а не някой друг да го субсидира и да гарантира за него. Освен това не е много сигурно дали тези облекчения и стимули достигат точно до хората, които наистина се нуждаят от тях. Много често се получава така, че от подобни схеми се възползват лица, които са в значително по-добро финансово положение. Бих направил сравнение с патиците в езеро. Ако решиш да ги нахраниш, се оказва, че най-охранената птица изяжда всичко, а мършавите и немощни патета не могат да се доберат до нищо. Доколкото разбирам, не са отпуснати много заеми по тази схема. Сигурен съм, че ние разпределяме много повече микрокредити в районите с голяма безработица като Пазарджик или Шумен например. Нашето финансиране е малко по-скъпо, но, както виждате, върви добре. Повечето от микрокредитите, които сме раздали, вече са изплатени или са почти върнати и почти всички клиенти искат втори заем. За тях предлагаме специална схема с по-облекчени условия за кредитиране.Проблемът с гаранционния фонд е, че трябва да се основат ефикасни институции, които не само да пръскат пари, но да работят с тези пари, да ги разпределят правилно, да ги събират, да печелят от това и по този начин да станат стабилни организации. Затова, според мен и според акционерите на ПроКредит, е по-добре да се основе една банка с подобна цел, която да работи на търговски принцип, но да е насочена към сфера на дейност, която за другите банки е по-трудно осъществима.Вече доста банки се обръщат към кредитирането на дребния бизнес. Как виждате развитието на този сектор?- Това наистина става доста разпространена дейност. Изглежда, че ликвидността все още е много голяма, а приходите от лихвите по депозитите на международния пазар вече не са високи, така че банките трябва да увеличат кредитирането, ако искат да печелят. Големите корпоративни клиенти са в ограничено количество и в България има предимно малки и средни предприятия. Засега не сме заплашени с твърде голяма конкуренция в този сегмент, но виждам, че тя се засилва.Какви решения взеха акционерите ви - ЕБВР, KfW, Комерцбанк, Международната финансова корпорация и германският фонд за микроинвестиции ИМИ, на общото събрание преди месец?- Нищо по-различно от всяко обикновено събрание. На заседанието на надзорния съвет обаче се обсъдиха бъдещите начинания на банката. То се проведе след общото събрание и на него беше решено да се предложи на акционерите на банката да увеличат двойно капитала й през първото тримесечие на следващата година. За тази цел управителните съвети на петте институции трябва да дадат съгласие. Това ще отнеме около два-три месеца. След това ще трябва да подготвим необходимите документи за одобрение от БНБ. С увеличения капитал от 12 млн. до 24 млн. лв. възнамеряваме още да разширим операциите си, да подобрим значително показателя за капиталовата адекватност на банката, да увеличим кредитните линии, които ползваме от външни институции и от акционерите си. В момента заемаме кредитни линии не само от ЕБВР и KfW, които ни отпуснаха общо 4.5 млн. евро, но също и от местни банки, като общата стойност на отпуснатите от тях средства е 5 млн. евро към края на юни. Освен това от клиенти имаме събрани 2.2 млн. евро от безсрочни депозити и 4.8 млн. евро по срочни влогове на фирми и граждани. Данните показват, че всъщност сме привлекли повече пари чрез клиентите си, отколкото са ни предоставили акционерите ни чрез кредитни линии.Очаквате ли акционерите на ПроКредит да предоставят на банката още кредитни линии?- Да, подготвяме две кредитни линии от KfW. Средствата от едната линия ще дойдат по програма на Европейския съюз. Тя ще е за 5 млн. евро. Другата кредитна линия от 4.1 млн. евро ще бъде отпусната от германското правителство. Парите от федералния бюджет на Германия, които KfW ще управлява, ще бъдат за три години, докато заемът от ЕС ще е с по-дълъг срок на погасяване - около седем години.Кога планирате да подпишете тези споразумения с германската кредитна институция?- Предполагам, че това ще стане в началото на септември.Икономическата рецесия в Европа отрази ли се на банката и дейността й в България?- Според мен в дългосрочна перспектива нещата изглеждат добре за България. В по-близко бъдеще обаче съм настроен доста критично. Клиентите, които вземат повторно кредити, не са увеличили значително оборотите и приходите от дейността си. Като цяло наблюдаваме стагнация в икономиката. Тъй като цените на енергетиката и консумативите се увеличават, получава се натиск върху чистия лихвен доход на банката. Има опасност и вътрешното потребление да намалее. Това не са добри перспективи, но се надявам, че тенденцията ще се обърне. Бих искал да има повече инициативи за насърчаване на бизнеса в страната и мотивация да се инвестира, защото мисля, че повечето хора тук изпитват страх и несигурност от днешната ситуация. Не искам да кажа, че има опасност от криза, но определено се наблюдава забавяне на развитието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във