Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ ПАЗИМ ЕС ОТ ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ

България ще се включи активно в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейската общност. За целта Министерският съвет одобри специална стратегия, в която са набелязани конкретни мерки за защита на единния бюджет на общността. Приемането на подобен документ е сред ангажиментите, които страната е поела в преговорите по присъединяването й към ЕС. Стратегията предвижда създаване на административни структури, които да отговарят за управлението на проекти на съюза (в т.ч. и по програми като Леонардо, Сократ и др.), както и на процедури за предотвратяване на финансови измами. Органите на национално ниво, отговорни за превенцията, разкриването и разследването на измамите, ще бъдат подсилени кадрово, а работещите в тях държавни служители ще минат курсове на обучение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във