Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SG ЕКСПРЕСБАНК ЩЕ ДАДЕ 31% ДИВИДЕНТ

Шефовете на SG ЕКСПРЕСБАНК за трета поредна година ще зарадват с висок дивидент френския банков гигант Сосиете Женерал, който притежава 97.95% от акциите на българската кредитна институция. На проведеното на 15 април във Варна общо събрание бе гласувано над 8.84 млн. лв. от печалбата на банката за 2003-а (която е общо около 15.38 млн. лв.) да бъдат разпределени между акционерите й. Това означава, че те ще получат по 31 стотинки за всяка акция с номинал един лев. Лъвският пай от дивидента - 8.67 млн. лв., ще бъде преведен във Франция по сметките на Сосиете Женерал. Остатъкът от печалбата ще бъде разпределен на две части - 1.29 млн. лв. във фонд Резервен и 5.25 млн. лв. като резерви с общо предназначение.Общото събрание освободи от отговорност за дейността им през 2003 г. членовете на надзорния и на управителния съвет на банката. Бе гласувано всички членове на надзорния съвет (а те са Жак Турнебиз, Роже Сервоне, Жан-Луи Матеи и Андре Марк Прюдан) да не получават възнаграждение от банката, докато изпълняват тази длъжност. Освен това общото събрание освободи Пиер Бопер от длъжността началник на специализираната служба за Вътрешен контрол и назначи на негово място Рафаел Шъмина. За одитор на банката, който ще проверява и заверява отчетите й през 2004-а, бе назначена фирмата Ърст енд Янг Пред акционерите си мениджърите на банката отбелязаха, че през 2003-а тя е разширила значително позициите си на българския пазар. Общият размер на активите й е нараснал с повече от 10% - от 603 млн. на 663 млн. лева. Основната част от приходите на банката са осигурени от бързо нарасналото кредитиране, чийто обем през 2003-а се е увеличил от 287.9 млн. лв. на 418 млн. лева. Шефовете на банката са отчели, че благодарение на активната си политика кредитната институция е успяла да увеличи печалбата си от 13.1 млн. лв. през 2002-ра до 15. 38 млн. лв. през 2003 година. Вследствие на това и дивидентът, който ще получат акционерите й през 2004-а, ще бъде с 37% по висок от този, който SG ЕКСПРЕСБАНК разпредели през 2003 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във