Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SG ЕКСПРЕСБАНК НЕ ИЗИСКВА МИНИМАЛЕН ДОХОД ОТ 600 ЛЕВА

В публикация в брой 34 на в. БАНКЕРЪ със заглавие Потребителските кредити: Сладкото и горчивото на забранения плод е допусната неточност по отношение на условията, при които SG ЕКСПРЕСБАНК отпуска кредит Експресо. В нея неправилно е отбелязано, че за да се ползва такъв заем от банката, е необходимо клиентът да има над 600 лв. месечна заплата и погасителната вноска да не надхвърля 50% от нея. На практика банката няма изискване за размера на месечните доходи на кредитополучателите, стига те да са достатъчни за покриване на вноската по кредита и да осигуряват определения остатъчен доход на клиента. Според условията на кредит Експресо, само максималният размер, до който може да се ползва заем, зависи от получаваното възнаграждение. Необходимо е да се уточни, че сумата на ползвания кредит може да бъде от 500 до 20 000 лв., като срокът му на изплащане е до пет години. При размер на заема до 10 000 лв. не се изисква поръчителство. За да следи платежоспособността на клиента и да намали риска от непогасяване на задължението обаче има задължително изискване за превеждане на месечното възнаграждение на длъжника по сметка в SG ЕКСПРЕСБАНК. Заем от 10 001 до 20 000 лв. също може да се ползва без поръчител, но само когато кредитоискателят е доказал коректността си към банката, като в продължение на една година редовно е погасявал задълженията си по вече отпуснат кредит Експресо. Това обаче не се отнася за нови клиенти на SG ЕКСПРЕСБАНК. Ако те желаят да получат кредит Експресо от 10 001 до 20 000 лв., трябва да осигурят поръчител или да ипотекират недвижим имот в полза на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във