Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СДС ЗАГЪРМЯ С ГАУБИЦАТА

ПИСМО НА ИВАН КОСТОВ ДО СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИУважаеми г-н Министър-председателю,Насочвам вниманието Ви към сделката за замяна на български брейди-облигации с държавни облигации в щатски долара и евро, която беше разрешена от Народното събрание през тази седмица по искане на Министерския съвет.Споделям, че е необходимо България да излезе на свободния пазар на кредитите и сама да се справя с обслужването на своя външен дълг, без да разчита на непрестанната подкрепа на международните финансови институции. Това трябва да става, като се отстояват българските национални интереси, а не интересите на притежателите на български брейди-облигации.Насочвам Вашето внимание към обстоятелството, че сделката по замяна на брейди-облигациите е изцяло в полза на инвеститорите. Условията на пазара в настоящия момент не съответстват на интересите на нашата страна. Няма да съответстват и в бъдеще. Затова тази сделка, макар многократно предлагана в миналото, бе отхвърляна.Убеден съм, че ще спрете сделката за замяна на дълга, след като се запознаете с моите аргументи.Първо. Предишното правителство изкупуваше конфиденциално и предпазливо части от тези облигации и успя да намали дълга с близо 200 млн. щ. долара, изкупувайки го по 75-76 цента за 1 щатски долар. Сега това ще бъде направено по 92 цента за 1 щатски долар. Притежателите на български брейди-облигации ще получат по около 15 цента премия за всеки продаден от тях долар, която не биха получили при следване на предишната стратегия. Общата пропусната полза за България на 1 млрд. долара обратно изкупен дълг ще бъде 150 млн. щ. долара. Това очевидно не е в наш интерес.Второ. При сегашния LIBOR 1 млрд. щ. долара дълг в брейди-облигации струва на България приблизително 33 млн. щ. долара лихви на година. При замяната 920 млн. щ. долара нови облигации ще струват приблизително 67 млн. щ. долара лихви, или два пъти повече. С тези нараснали лихвени разходи трябва да се намалят другите разходи на бюджета. Затова няма никакво разумно основание.Трето. Дори сегашният LIBOR да се покачи до 3.5-4.5 на сто, разходите по обслужването на заменения дълг ще останат по-високи с около 40-60 на сто. Това означава, че сделката по замяната е изгодна за България при цени около 75-76 цента за 1 щатски долар дълг в брейди-облигации или при 92 цента за 1 щатски долар, но при лихвен купон на новите облигации до 5 на сто. При създадените спекулативни очаквания тези условия ще бъдат неприемливи за пазара и сделката ще бъде неуспешна.Четвърто. Българското правителство следва да се стреми към намаляване дела на външния дълг в БВП на страната, но това не може да бъде приоритет при сегашните трудни социални условия и създадените крайно неблагоприятни за България условия на кредитния пазар.Очаквам, г-н Министър-председателю, да спрете сделката независимо от даденото от Народното събрание съгласие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във