Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РВД си търси застраховател

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД") обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане. Поръчката е по три обособени позиции. Първата позиция е за сключване на застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност на автомобилистите" за 100 бр. МПС, собственост на предприятието, и сключване на застраховка "Злополука на местата" за 99 моторни превозни средства  за срок от 24 месеца.

Втората обособена позиция е за застраховане на имущество - застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на предприятието или придобити от него - с прилежащите им машини и съоръжения, описани в приложение, за срок от 24 месеца.
Третата обособена позиция е за сключване на застраховка "Помощ при пътуване" за командированите служители на ДП РВД в чужбина, като средногодишният брой на командированите служители е приблизително 900. Застраховката също е за срок от 24 месеца.
Прогнозната стойност на поръчката е 160 000 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 7 септември 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във