Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЪСТЪТ НА ПРИХОДИТЕ Е 15 НА СТО

Постъпленията в хазната през първите осем месеца на 2005-а надхвърлят с повече от 1 млрд. лв. тези за същия период на миналата година. В процентно отношение ръстът е 15 на сто. Според внесения в Министерския съвет отчет за изпълнението на бюджета, приходите в периода януари-август възлизат на 7.779 млрд. лева. От данъци са събрани 6. 337 млрд. лева. По-голямата част от постъпленията (4.601 млрд. лв.) се дължат на облагането с косвени данъци, т.е. ДДС и акциз. От преки данъци в хазната са влезли 1.736 млрд. лв., което представлява 72. 9% от разчета за цялата година. Неданъчните приходи за осемте месеца са 1.418 млрд. лв., или 87.2 на сто от заложеното във финансовия план за 2005-а. Доброто изпълнение по това перо се обяснява с издадените лицензи на големите телекомуникационни оператори у нас по стандарта UMTS .Разходите на републиканският бюджет в края на август са 6.580 млрд. лева. Нелихвените плащания възлизат на 3.724 млрд. лв., а лихвените - на 599.2 млн. лева. Нетният размер на извършените трансфери е 2.257 млрд. лева. На общините са предоставени 1.009 млрд. лева. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 516.7 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 414.9 млн. лв., а трансферът от други бюджети - 77.8 млн. лева. Възстановената субсидия от предходни години в централния бюджет пък е 400 хил. лева. На Националния осигурителен институт са преведени 691.4 млн. лв., а съдебната система е получила 122.9 млн. лева. Регистрираният до края на август излишък е 1.198 млрд. лв., а фискалният резерв е достигал 4.646 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във