Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЪСТЪТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР ЗАБАВЯ ХОД

Мерките, които БНБ взе за ограничаване на ръста в кредитирането, директно се отразиха върху увеличението на активите на банковия сектор. Според публикуваната на 25 август месечна статистическа информация на БНБ, в края на юли балансовото число на финансово-кредитната система е било 28.12 млрд. лева. Това е с 12.8% повече, отколкото в началото на 2005 г., когато то е било 24.92 млрд. лева. Ако се направи съпоставка с данните от юли 2004 г., отбелязаното повишение е 36.2 процента.Отчетеното нарастване на кредитите, в сравнение с дванадесет месеца преди това, е 39.12 процента. В края на юли те са били 16.45 млрд. лева. През това време и депозитите на гражданите и фирмите са се увеличили с 34.1% - от 13.72 млрд. до 18.4 млрд. лв. в края на юли 2005 година. Наблюдава се обаче негативна тенденция в ръста на привлечените средства от нефинансови институции и физически лица. За седемте месеца на 2005 г. той е едва 10 процента.Печалбата на банковата система за юли 2005-а е 338 млн. лв. и в сравнение със юли 2004 г. се е покачила с 31.2 процента. Основните приходи както може да се очаква, са от кредитиране. Лихвите по заеми са донесли за седемте месеца на годината 901.5 млн. лв. приход - с 44% повече, отколкото за същия период 2004 година. Нарастват и приходите от такси и комисиони. През юли 2005 г. те са 311.5 млн. лв. - с 28.9% повече, отколкото година по-рано, когато т.нар. нелихвени приходи са били 241.7 млн. лева. Положителната тенденция е, че постъпленията от такси и комисиони са по-големи от разходите за издръжка на банките. За седемте месеца на 2005-а те са 576 млн. лв. - с 22.3% повече, отколкото през юли 2004 година. Въпреки това банките продължават да изразходват големи суми по всички пера на издръжката си. За седемте месеца на годината за заплати и осигуровки са отишли 196 млн. лв., за дълготрайни материални активи - 102.7 млн. лв., а за външни услуги - 161.8 млн. лева. И тези разходи тепърва ще нарастват, тъй като политиката на повечето банки е ориентирана към разширяване на клоновата им мрежа. Това означава, че те ще харчат повече пари за дълготрайни материални активи. Конкуренцията за привличане на способни, амбициозни и висококвалифицирани кадри е изключително ожесточена и принуждава кредитните институции постоянно да увеличават възнагражденията и да прилагат атрактивни програми за стимулиране на служителите си. При това положение неминуемо ще се задълбочи тенденцията за нарастване на разходите за заплати и осигуровки.На кредитните институции им предстои да въведат нови информационни системи, свързани с отчитането на пазарния и операционния риск, както и нови софтуерни продукти, които да оценяват по платежоспособността на клиентите им по-модерен начин. Което от своя страна предполага на средствата, които банките плащат за външни услуги, бързо да нарастват.На банковите мениджъри ще им бъде много трудно да продължат да увеличават приходите от такси и комисиони с темпа, с който ще нарастват разходите за издръжка. Основните причини за това са две: първата - че в един момент конкуренцията ще принуди банките да намалят таксите и комисионите. Втората е, че преобладаващата част от населението, както и много фирми не са свикнали, пък и нямат изгода да извършват плащанията си по банков път.Поради всички изброени дотук причини няма да е изненада, ако показателите за ефективност на финансово-кредитната система като цяло започнат да намаляват. В края на юли 2005 г. възвръщаемостта на активите на банковия сектор е била 1.2%, а на собствения капитал 10.93 процента. В сравнение с юли 2004 г. те почти не са се променили. И ще бъде голям успех за кредитните институции в България, ако до края на годината тези съотношения не намалеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във