Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЪКОВОДСТВОТО НА БНБ ЩЕ БЪДЕ НЕСМЕНЯЕМО СЛЕД 2007-МА

Управителят и подуправителите на БНБ ще бъдат освобождавани от длъжност само по две причини - ако не са в състояние да изпълняват задълженията си или ако са извършили сериозно законово нарушение. Тези, както и други промени в Закона за БНБ, ще бъдат направени, за да се приведе той в съответствие с разпоредбите на договора от Маастрихт и изискванията на Европейската централна банка. Това поясни пред в. БАНКЕРЪ Мариела Ненова, директор Икономически анализи и прогнози в БНБ. Корекциите трябва да се извършат до приемането ни в Европейския съюз и според Ненова ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание в средата на 2006 година. След влизането в сила на променения закон гуверньорът и подуправителите на Централната банка дори няма да могат да подават оставка. От нормативния документ ще отпаднат и всички останали причини, поради които членове на управителния съвет на БНБ могат да бъдат сменени. Сред сегашните основания за прекратяване на мандата им например са фалит на едноличен търговец или търговско дружество, в което са участвали, отсъствие от три или повече последователни заседания на ръководството на Централната банка, влизане в сила на съдебна присъда за лишаване от свобода... Последното, по думите на Ненова, ще отпадне като самостоятелна причина, тъй като тя влиза в по-общото понятие - извършено сериозно законово нарушение.Измененията в Закона за БНБ ще дадат също така право на управителя и подуправителите да обжалват пред съда отстраняването им от заеманите постове.С промените ще отпадне и изискването годишният бюджет на БНБ да се одобрява от Народното събрание. Според нормативната уредба на Системата на Европейските централни банки, подобно гласуване в парламента нарушава финансовата му независимост. Във връзка с членството ни в ЕС ще бъдат променени и Законът за застраховането, Кодексът за задължително пенсионно осигуряване и Законът за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Една от най-съществените корекции ще освободи пенсионните и застрахователните компании от задължението да държат определен процент от вложенията си в държавни ценни книжа, отбеляза Владислав Николов, главен юрисконсулт в Агенцията за икономически анализи и прогнози. Никоя държава, членуваща в Европейския съюз, няма право да задължава частни дружества да купуват издадени от нея ценни книжа. Тези изменения ще бъдат направени през следващите две-три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във