Банкеръ Weekly

Финансов дневник

RINGS ЩЕ ЗАРАБОТИ НА 2 ЮНИ

Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред в.БАНКЕРЪГ-н Кабакчиев, връчихте сертификати на банките, с което удостоверявате, че ги включвате в RINGS (Системата за брутен сетълмент в реално време). Означава ли това, че тя вече е готова да работи?- Връчването на сертификатите е част от процеса на изпълнение на проекта за изграждането на RINGS. Връчването на този документ означава, че отделните банки са напълно готови организационно, технически и нормативно за участие в системата. След като те са сертифицирани и имат подписани договори с БНБ за участие в системата, това, което предстои оттук нататък, е довършване на тестовете за включването на бланките в RINGS. Пробите ще приключат в средата на тази седмица (бел. ред. - 28 май).Кога ще започне работа RINGS?- Окончателното решение е тя да заработи от 2 юни. Избрали сме за старта деня понеделник, за да могат банките в събота и неделя да огледат отново всички елементи и да изчистят всички проблеми, които евентуално ще се появят.Всички ли разплащания ще минават през тази система?- RINGS е сърцевината на националната платежна система. Тя ще приема и обработва т. нар. големи плащания. Това са плащанията на стойност над 100 хил. лева. Всички останали, които ние наричаме предни плащания, в това число и операциите с банкови карти, които се обработват от Борика. Покупко-продажбата на ценни книжа, които се обслужват от Централния депозитар, плащанията за държавни ценни книжа, които се обработват за БНБ, ще се извършват отделно - и ще минават през системата Бисера. Може ли да кажете каква е цената на проекта?- Цената на проекта има много компоненти. Системата RINGS е изградена от Монтран корпорейшън. За съжаление конкретната й стойност не мога да назова, тъй като това е търговска тайна, и без съгласието на изпълнителя не съм упълномощен да я обявя публично. Категорично мога да заявя, че това е една от най-ниските цени, които са постигани при изпълнението на подобни системи.Има ли промяна в тарифата за ползване на услугата на системата RINGS от тази, която преди време бяхте обявили?- Трудно ми е да цитирам размера на таксите, тъй като те са различни, но могат да се видят подробно в ИНТЕРНЕТ-страницата на БНБ, където има отделна секция Платежна система.Каква е годишната такса? - 20 хиляди лева на година. Въвеждането на RINGS ще доведе ли до увеличение на разходите за банките и на цената на услугите за клиентите им?- Една от целите на въвеждането на RINGS е да подобри ефективността от дейността на банките, което означава, че ще се намалят техните разходи и ще се увеличат техните приходи. Разбира се, цената на едно такова плащане е по-висока, но крайният резултат е категорично и значително в полза на банките. По отношение на самите клиенти системата позволява извършване и на клиентски плащания през RINGS, независимо от техния размер. Не е необходимо те да са само големи. Цената ще се поема от съответния клиент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във