Банкеръ Weekly

Финансов дневник

RINGS ЩЕ ЗАРАБОТИ НА 2 ЮНИ

Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред в.БАНКЕРЪГ-н Кабакчиев, връчихте сертификати на банките, с което удостоверявате, че ги включвате в RINGS (Системата за брутен сетълмент в реално време). Означава ли това, че тя вече е готова да работи?- Връчването на сертификатите е част от процеса на...
Facebook logo
Бъдете с нас и във