Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЗШИРЯВА СЕ КРЪГЪТ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Кредиторите, които имат обезпечения по Закона за особените залози, ще могат да получават от държавата необходимата им информация за заложената вещ. Това предвиждат одобрените от правителството през седмицата промени в закона. Особените залози се превърнаха в предпочитано от кредитора обезпечение, след като през 1999 г. за тях бе създаден специален регистър. При този тип обезпечение се допуска възможността длъжникът да се разпорежда със заложеното имущество, а процедурата за вписването на особения залог е по-удобна за кредиторите. Всички подобни сделки се отразяват в Централен регистър към Министерството на правосъдието.Ако проектът за изменение на Закона за особените залози бъде гласуван в пленарната зала на Народното събрание, то с него ще се разшири и кръгът на имуществата, които могат да бъдат предмет на особен залог. Правата по патенти за научни изобретения, регистрираните търговски марки и промишлен дизайн, както и сертификатите за сортове растения и породи животни вече ще могат да се вписват като особен залог. Освен в регистъра на правосъдното министерство, тези обезпечения ще се вписват и в Патентното ведомство. Според сега действащата нормативна уредба, особени залози могат да се учредяват върху машини, вземания на длъжника спрямо трети лица, безналични ценни книжа и движими вещи, с изключение на кораби и самолети. За залог се приемат дори и търговски предприятия. От тази възможност се възползваха например Плама и Целхарт.Новият вариант на Закона за особените залози определя откога кредиторът започва да се разпорежда със заложената пред него вещ. Това ще става, след като заявеното от него принудително изпълнение бъде вписано в регистъра на особените залози. В сегашния вариант липсваше подобно уточнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във