Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЗРЕШАВАТ НА НЕФТИНВЕСТБАНК ДА НАМАЛИ КАПИТАЛА

Подуправителката на БНБ Емилия Миланова ще позволи на НЕФТИНВЕСТБАНК да намали капитала си от 47.98 млн. лв. до 16 млн. лева. Търговската банка е изпълнила всички изисквания на Наредба N2 за лицензиите и разрешенията. Още на 20 юли акционерите й гласуваха капитала да бъде редуциран, а месец по-късно поискаха разрешение на БНБ. Но благословията идва чак сега, тъй като НЕФТИНВЕСТБАНК трябваше да намали размера на някои от кредитите, които бе отпуснала, за да не наруши разпоредбите на Закона за банките. Според нормативния акт, заемът отпуснат на една фирма или група свързани дружества не може да надхвърля 25% от собствения капитал кредитната институция.Намаляването на капитала на НЕФТИНВЕСТБАНК ще освободи 31.98 млн. лева, които ще бъдат разпределени между акционерите й. Петрол АД, което притежава 59% от капитала на кредитната институция, ще получи 18.9 млн. лв., а Нафтекс България Холдинг (собственик на 16.78% от акциите й) - около 8.1 млн. лева. Феста холдинг АД - фирмата на председателката на УС на банката Петя Славова, пък ще вземе над 2.8 млн. лева.Според председателят на Надзорния съвет на НЕФТИНВЕСТБАНК и председател на съвета на директорите на Нафтекс България Холдинг Митко Събев, след като капитала бъде намален ще започне процедурата по смяната на собствеността в НЕФТИНВЕСТБАНК. Специално за в. БАНКЕРЪ Събев заяви, че управлявания от него холдинг и дъщерното му дружество Петрол напълно ще се разделят със собствеността си в кредитната институция.Това обаче ще стане постепенно. Ще продадем акциите си на Феста холдинг на отделни пакети и то след като БНБ разреши тази сделка, каза Събев.Феста холдинг вече е подала в Централната банка искане да притежава 62% от акциите на НЕФТИНВЕСТБАНК. Разбира се след смяната на собствеността ще настъпят и изменения в състава на надзорния и на управителния съвет на кредитната институция. Митко Събев потвърди, че ще се оттегли от надзорния й съвет, а Петя Славова заяви за БАНКЕРЪ, че ще заеме овакантения от него пост. За останалите членове на Надзорния съвет и за попълнения в мениджмънта Славова щяла да мисли едва след като получи разрешението от БНБ.Що се отнася до управлявания от Митко Събев холдинг изглежда, че той напълно се разделя с НЕФТИНВЕСТБАНК. Дружеството Петрол изтегля сметките си от клоновете на банката като част от тях прехвърля в ЕВРОБАНК. Това пък е кредитната институция, за която от близо две години се твърди, че е продадена на структури на Нафтекс България Холдинг. Според съдебните регистри в момента 85.35% от капитала на ЕВРОБАНК е собственост на Еврокапитал България АД, чийто акции пък са притежание на словашкия фонд Истрокапитал. Експерти в управление Банков надзор обаче подозират, че структурите на Нафтекс България Холдинг са купили самия Истрокапитал и така през трета ръка са сложили ръка върху ЕВРОБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във