Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЗДЕЛЯТ КОНТРОЛА НАД ФАЛИРАЛИТЕ БАНКИ

Правната комисия на парламента разпредели повечето функции по управление на фалирали банки между съда и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Това стана при обсъждането на проектозакона за банковата несъстоятелност на 25 юли. Депутатите единодушно приеха от плещите на магистратите да отпадне неприсъщата дейност по контрол на целесъобразността на вземаните от синдиците решения. Цялата процедура по назначаването им и последващият надзор върху тях ще се осъществяват от Фонда за гарантиране на влоговете. Той ще изпълнява и ролята на общо събрание на кредиторите, каквото не е предвидено за банките в несъстоятелност. Това решение срещна съпротивата на депутата от ОДС Светослав Лучников, според когото трябва да има събрание на кредиторите. Ако фондът притежава над 50% от вземанията, това може да се приеме, но ако те са по-малко, с какво основание той ще се разпорежда с масата на несъстоятелността, това е пълен абсурд, коментира Лучников. Председателят на Икономическата комисия Валери Димитров напомни на Лучников, че БНБ ще продължи да упражнява надзор и да гарантира интересите на вложителите. Възнаграждението на синдиците също предизвика спорове. Според законопроекта, то ще бъде процент от осребреното имущество, но не по-малко от 10 минимални месечни работни заплати. По предложение на Лучников и депутата от ДПС Четин Казак народните представители гласуваха долният праг на месечните възнаграждения на синдиците да отпадне. Основните проблеми, които останаха за следващото заседание на комисията по правните въпроси, са свързани с определянето на решенията на ФГВБ, които ще може да бъдат обжалвани в съда. Дотук беше решено да не могат да се оспорват бюджетът на синдика и програмата за осребряване на имуществото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във