Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАСТЕ ДОВЕРИЕТО КЪМ БАНКИТЕ

Агенцията за пазарни и социални изследвания отчита в свое проучване, че стойността на индекса отчитащ бизнес климата (Estat Index) у нас се е повишил през април. Което означава покачване на доверието към банковата система и възприемане на кредитните институции като сериозен партньор за развитие на бизнеса. Според експертите на агенцията причината за създадената положителна нагласа към банковия сектор може да се търси в увеличението на броя на кредитните инструменти и програми на банките, както и в тенденцията за реално понижаване на лихвите по заемите. Доверието към банките в изследването на Естат индекса се определя от два индикатора: косвен - склонност към взимане на банков кредит и директен - оценка на стабилността и надеждността на банковата система според мениджърите на фирми. През април 65.3% от анкетираните бизнесмени са отговорили, че биха взели банков кредит, за да предприемат допълнителни инвестиции, а преди една година такъв отговор са дали само 57.9 процента. В подкрепа на твърдението, че банковата система е стабилна и надеждна, през миналия месец са се обявили 56.3% от анкетираните мениджъри. През януари 2004-а този процент е бил 52.7, а през април 2003-а - 40.2.Изследването на бизнес климата е проведено в периода 8-20 април 2004 г. сред 398 фирми и е представително на ниво работещи предприятия. Изследването се провежда на всеки три месеца от април 2002 г. насам от Агенцията за пазарни и социални изследвания. Проучването има три компонента: Състояние на фирмата, Инвестиционни нагласи и Оценка на бизнес средата. Тези компоненти определят крайното ниво на Естат индекса на бизнес климата. За април Естат индексът на бизнес климата има стойност + 4.51 пункта. Това е най-високото равнище, регистрирано от началото на изследването.През април стойността на компонента Състояние на фирмата се повишава с 1.72 пункта спрямо януари 2004 и достига ниво от 9.50. При определянето на този показател близо една четвърт от анкетираните мениджъри са заявили, че през последното тримесечие дейността на ръководената от тях фирма се е подобрила. 48% от ръководителите смятатче състоянието на бизнеса им ще се подобрява през второто тримесечие на 2004 година. Това е най-високото регистрирано доверие от началото на изследването. Само 6 на сто са скептиците, които смятат, че състоянието на бизнеса им ще се влошава. През април индексът Инвестиционни нагласи достига ниво от 34.00 пункта, като през януари стойността на показателя е била 29.2. Направеното проучване сочи, че почти 100% от интервюираните мениджъри на фирми се стремят към повишаване на качеството във всички процеси на производството, а 81 на сто са склонни да въведат нова технология, която ще повиши качеството на готовата продукция, независимо от това дали инвестицията ще се отрази на печалбата им. Повече от половината от анкетираните мениджъри (56%) обаче са се оплакали, че срещат все по-големи трудности при намирането на квалифициран персонал и това е сериозна пречка за развитието на фирмите им. През април 2004-а делът на ръководителите, които са заявили, че срещат трудности при назначаването на подходящи кадри, е най-висок от началото на изследването. А то регистрира устойчива тенденция на покачване на дела на фирмите, които изпълняват дългосрочна стратегия за развитие. Според анкетираните стремежът за разширяване на основната дейност от своя страна, е свързан с мобилизирането на всичките налични пари на фирмата. А при липса на достатъчно средства, както са обявили 69.3% от участвалите в проучването, се прибягва до тегленето на кредит. В изследването за пореден път е отчетено негативно отношение на бизнесмените към законодателната и икономическата политика на правителството. Патентният данък е определен като непосилен от 41 на сто от анкетираните, а близо 72% заявяват, че социалните и здравните вноски са сериозна тежест за бизнеса. Броят на управителите на фирми, които смятат, че данъчните ставки принуждават бизнеса да укрива приходи е намалял с 5% спрямо последното тримесечие на 2003 г. и през април те са 67.3 процента. Според експертите на Агенцията за пазарни и социални изследвания, спадът се дължи на приетите в края на миналата година промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Данните в проучването показват категорично, че мениджърите остават резервирани към администрациятаСедемдесет и три на сто от анкетираните определят за трудно практическото прилагане на нормативната уредба. Само 13.5% от бизнесмените, участвали в изследването, са изразили мнението, че правителството насърчава развитието на бизнеса, като това е най-високия процент, регистриран от април 2003 насам. Над 80 на сто смятат, че повечето бизнесмени биха си платили на чиновницитеза да избегнат административни пречки. В проучването на Агенцията за пазарни и социални изследвания ясно се откроява мнението, че в конкурсите по Закона за обществените поръчки липсва прозрачност. През април доверието в честността на тези конкурси спада под 7%, което е най-ниската стойност, отчетена откакто се провежда изследването за Естат индекса. Като цяло Оценката на бизнес средата на Естат индекса за април се покачва с 2.74 пункта спрямо януари 2004 и достига ниво от минус 22.25.

Facebook logo
Бъдете с нас и във