Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Райфайзенбанк“ отчете спад в индустрията, търговията и строителството

Спад в индустриалното производство, вътрешната търговия и строителството, отчетоха анализаторите на „Райфайзенбанк България" в месечния си икономически обзор за юли.

„Годишният спад на индустриалното производство е очакван на фона на свиването на разходите за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година и от относително слабата конкурентоспособност на българската индустрия“, коментира икономическият анализатор на "Райфайзенбанк" Емил Калчев.

Според данните на НСИ през май индексът на индустриалното производство се понижи до 103.6 пункта, или с 5.1% спрямо април. В сравнение с май 2015 г. индексът също бележи спад, макар и по-слаб - с 1.9%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност остана на ниво от 112 пункта, което е малко по-високо от април - 111 пункта.

 Оборотът на вътрешната търговия също спадна на годишна база с 3.4%, движена от спада в търговията на едро със 7.4% на годишна база през май. От друга страна, продажбите на автомобили и мотоциклети, които се увеличават на годишна база от април 2013 година насам, регистрираха ръст от 8.9%, а търговията на дребно от 3.1% на годишна база. Поради значителния относителен дял на търговията на едро в общия оборот на търговията, техният положителен оборот не можа да преодолее общия спад в сектора, твърдят анализаторите.  

През май темпът на спад на строителството се ускори до 11.8% на годишна база от -9.4% за април. Спадът бе следствие от свиване на сградното строителство с 12.6% и на цивилното и инженерното строителство с 10.8%. Доброто представяне на цивилното и инженерно строителство през 2015 година, резултат от проактивната публична политика за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, както и за изграждане, реконструкция и модернизация на обществени сгради и съоръжения, от началото на 2016 година бе прекратено.

<!--[if--><!--[endif]-->

 „Причина за това е приключването на стария програмен период за усвояване на европейски фондове. Очаква се спадът в този сегмент да се задържи през 2016 г. на фона на свиване на сградното строителство с намаляващ темп“, обясни Калчев.

Анализът на Райфайзенбанк отчита и рекорден бюджетен излишък към края на май. Той се равнява на 2.8 млрд. лв., повече от същия период на 2015 г., когато той е бил 1.1 млрд. лв.

Текущата сметка на платежния баланс премина в положителна през май. В структурата й салдото на първичния доход се подобри, докато салдата на външната търговия, услугите и вторичния доход се влошиха. През май преките чуждестранни инвестиции бяха повече от нивото им година назад.

Паричната статистика на БНБ отчита отново годишно намаление при новоотпуснатите кредити с 1.1% през май, като от ноември 2015 г. това е най-ниският намаляващ темп.

„Освен забавения годишен спад, положителен сигнал от страна на кредитирането беше нулевият резултат на месечна база през май, след ръст от 0.3% през април и от 0.1% през март. Ако месечният ръст продължи, той ще доведе до нарастване на кредитирането на годишна база“, допълни Калчев.    

<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във