Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК Е ЧЕТВЪРТАТА ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ

Райфайзенбанк (България) отчете 22.83 млн. лв. печалба за шестте месеца на 2005 г., която е с 67.5% по-голяма в сравнение със същия период на 2004 година. Активите й достигат 2.3 млрд. лв., като по този показател тя се нарежда на четвърто място във финансово-кредитния сектор у нас след Банка ДСК, БУЛБАНК и ОББ.Заемите отпуснати от банката са нараснали с 55%, в сравнение с края на юни 2004 г. и в края на шестте месеца на 2005 г. са 1.3 млрд. лева. Обемът на просрочените кредити не се е увеличил. Значим е ръстът (112.4%) на привлечените депозити от фирми и граждани на стойност около 1.4 млрд. лева. Възвръщаемостта на капитала възлиза на 32.4%, което гарантира рентабилност и ефективност на банковата дейност. Съотношението разходи/приходи е 48.9%, а възвръщаемостта върху активите е увеличена до 2.6% спрямо същия период на 2004 г., или с 2.1% в сравнение с края на декември 2004 година.Динамиката в развитието на банката се дължи на добрия мениджмънт и на финансовата подкрепа на мажоритарния собственик на банката - австрийския финансов холдинг Райфайзен Интернешънъл Банк. През първото тримесечие на 2005 г. българската банка увеличи капитала си с 25 млн. евро, от които 15 млн. евро бяха инвестирани директно от виенската банка майка. Към 30 юни 2005 г. капиталовата база на Райфайзенбанк (България) достигна 202 млн. лв., или е със 74% по-голяма, в сравнение с полугодието на 2004 година. Банката получи от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) първия за страната револвиращ кредит, в размер на 40 млн. лева. Сключен е и договор за средносрочен синдикиран заем за 150 млн. евро с водещи мениджъри Банк ъв Токио - Митсубиши, Байерн ЛБ, ДЗ Банк и Банк Аустрия Кредитанщалт, както и за заем от ЕБВР от 10 млн. евро за финансиране на проекти на физически лица за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във