Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ВДИГНА КАПИТАЛА С 29.3 МЛН. ЛЕВА

Райфайзенбанк (България) смята да продължи агресивната си кредитна политика и през 2005 година. За целта едноличният й собственик - Райфайзен интернешънълбанк - холдинг е увеличил капитала й с 15 млн. евро (29.34 млн. лева). С 10 млн. евро (19.59 млн. лева) е вдигнат акционерният капитал на Райфайзенбанк (България), който от началото на декември вече е малко над 65.59 млн. лева. Освен това кредитната институция е получила от австрийския си собственик 5 млн. евро (9.78 млн. лв.) под формата на подчинен срочен дълг, който също се признава за част от капиталовата база на банката.След двете финансови инжекции, получени от собственика й, капиталовата база на Райфайзенбанк (България), в която се включват собственият капитал и дългово-хибридните инструменти, достигна 134 млн. лева. От тях 120 млн. лв. са собствен капитал. По този показател банката се нарежда на пето място във финансовокредитната ни система след БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ и Ейч Ви Би Банк Биохим.Увеличението на капитала е задължително условие за всички кредитни институции, които водят агресивна политика при отпускането на заеми, като по този начин разширяват пазарните си позиции. Тази мярка се налага сама по себе си, тъй като кредитите са сред банковите активи с най-висока степен риск - 100% и бързото им увеличаване повишава общия рисков компонент на банката. Райфайзенбанк (България) е една от най-активните институции на кредитния пазар. За деветте месеца на 2004 г. общият размер на предоставените от нея заеми се е увеличил с 63.6% и в края на септември е 895.7 млн. лв. - показател, по който банката заема пето място във финансовокредитната ни система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във