Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ВДИГА КАПИТАЛА ДО 46 МЛН. ЛЕВА

Агресивната кредитна политика си има своята цена, която рано или късно трябва да се плати. Ако една банка увеличава обема на отпуснатите заеми за граждани и фирми с по 50% годишно, неизбежно ще бъде принудена да вдигне и собствения си, и акционерния си капитал, който е част от него. С това правило се сблъска Райфайзенбанк (България), чийто кредитен портфейл от края на 2001-ва до края на 2003-а нарасна от 225.2 млн. на 640.8 млн. лв. и формира 75.7% от всички активи на институцията.За да намали риска от евентуални загуби вследствие на нередовно обслужвани кредити, банката трябваше да предприеме неизбежния ход. Затова австрийският Райфайзен Интернационал Банк - Холдинг поиска от БНБ разрешение да увеличи акционерния капитал на дъщерното си дружество Райфайзенбанк (България) с 19.52 млн. лева. На 11 март БНБ удовлетвори молбата и капиталът на кредитната институция, 100% собственост на австрийския банков холдинг, ще бъде вдигнат от 26.48 млн. на 46 млн. лева. След тази операция собственият капитал на Райфайзенбанк (България), в който влизат акционерният, резервите и неразпределената печалба от минали години, ще достигне 87.86 млн. лева. При такова равнище кредитната институция ще може да повиши общия размер на отпуснатите кредити до 800 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във