Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ПЛАСИРА ОБЛИГАЦИИ ЗА 50 МЛН. ЛЕВА

Пласирането на облигации, емитирани от други финансови институции, започва да се превръща в сериозна част от бизнеса на Райфайзенбанк (България). В началото на юли тя намери купувачи за тригодишните облигации с общ номинал от 20 млн. лв., емитирани от ПроЛийз (България) - лизинговата компания на ПроКредит Банк. Ценните книжа са обезпечени с гаранция, издадена от ПроКредит Банк, а лихвата, която ще получават притежателите им на всеки шест месеца, е 4.4375 процента.Преди седмица Райфайзенбанк (България) успешно пласира облигационната емисия от 30 млн. лв., емитирана от Пощенска банка. Ценните книжа са изкупени от консорциум от финансови институции, начело на който стои холандската ИНГ Банк. Облигациите са тригодишни и по тях ще се плаща лихва, равна на СОФИБОР (на 15 юли той 3.612%) плюс надбавка от 1.2 процента.От началото на 2004 г. до настоящия момент Райфайзенбанк (България) пласира 11 емисии корпоративни, ипотечни и общински облигации на обща стойност 60 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във